Monday , June 10 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / XƯƠNG KHÚC NÊN VÀO CUNG PHÚC ĐỨC NHẤT
XƯƠNG KHÚC NÊN VÀO CUNG PHÚC ĐỨC NHẤT 1
xương khúc nên vào cung Phúc Đức

XƯƠNG KHÚC NÊN VÀO CUNG PHÚC ĐỨC NHẤT

Phúc đức Văn diệu, vị chi Ngọc tụ thiêm hương
(phúc Đức có sao Văn, gọi là tay áo ngọc thêm hương thơm)

 

Câu phú này Toàn Tạp chép là: “Phúc an Văn diệu, vị chi ngọc tụ thiên hương” (An sao văn ở cung phúc đức, gọi là hương trời ở tay áo). Phúc an có nghĩa là an sao ở cung phúc đức, hưng về mặt tu từ thì quả là không ổn. Rồi nhầm “thiêm hương” (thêm hương) thành ra “thiên hương” (hương trời), ấy là do “thiên” và “thiêm” đồng âm.

 

Toàn Thư vì sửa câu trước thành “Đế tọa mệnh khố, tắc viết Kim dư phù ngọc liễn”, nên cũng phải sửa luôn câu sau để cho hai câu đối nhau, Toàn Thư sửa thành: “Lâm Quan đồng Văn diệu,hiệu vi cẩm nhạ thiên hương” (Lâm Quan ở cùng sao Văn, gọi là áo gấm  đượm hương trời). Như thế là Toàn Thư không biết “thiên hương” chính là nhầm từ “thiêm hương”.

 

Toàn Tập chú giải rằng: “cung phúc đức gặp cát tinh Xương Khúc phù trợ, ắt làm chức quan giữ quyền to, mọi người đều tôn kính,gọi là Ngọ tụ thiên hương”.

 

Toàn Thư thì chú giải rằng: “Lâm Quan cùng Xương Khúc tọa cung phúc đức, cũng vậy”.“Cũng vậy” (nguyên văn là “diệc nhiên”) ở đây do tiếp ý của phần chú giải câu phú trước là “Tât chưởng đại quyền chi chức” (Ắt nắm chức quan có quyền lớn). Vì vậy mà biết đây chỉ đúng vào sao của cung phúc đức.

 

Cung phúc đức chủ yếu dùng để suy đoán về thông minh, tài trí, sự hưởng thụ về tinh thần của người ta, trong lúc cung mệnh thì hơi nặng về vật chất, nếu Xương Khúc tọa cung phúc đức, đương nhiên sẽ chủ về thông minh, học giỏi thành tài (Xem hình 79, 80). Vào thời xưa con đường cầu danh ngắn nhất chủ yếu là con đường khoa cử, do đó cung phúc đức có sao Văn thì công danh sẽ thành.

 

Nếu sửa thành: “Lâm Quan đồng Văn diệu” thì không hợp lý. Trong 12 thàn của vòng Trưởng Sinh, Lâm Quan  thật ra không chỉ về đường công danh, cũng không mang ý nghĩa thông minh. Do đó cung phúc đức gặp Lâm Quan chưa chắc là tốt, đây chắc là do các thuật sĩ đời Thanh nhìn chữ đoán nghĩa mà thôi.

 

Thật ra “Ngọc tụ thiêm hương” tức là kèm Thái tử học, giữ chức đại khái như Kinh Diên THị Độc (một chức quan dạy học trong hoàng thất), do đó mới nói là “được mọi người tôn kính”.

Hình 79: Ngọc tụ thiêm hương, chủ về thông minh

 

XƯƠNG KHÚC NÊN VÀO CUNG PHÚC ĐỨC NHẤT 6

Hình 80: Ngọc tụ thiêm hương, cung phúc đức gặp Xương Khúc, chủ về thông minh. (Lá số đầy đủ của hình 79)

 

XƯƠNG KHÚC NÊN VÀO CUNG PHÚC ĐỨC NHẤT 7

 

 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 8

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 12

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 16

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 25

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!