Tuesday , February 20 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ
DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 1
dương linh gặp bạch hổ

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục.

(Dương Nhẫn, Linh Tinh hợp cung mệnh, gặp Bạch Hổ phải bị tử hình)

 

Chú văn nói rằng: “Dương Linh là Hình Sát tọa ở cung mệnh, lưu niên gặp Bạch Hổ thì năm ấy chủ về bị xử án, phá tài, sinh tai họa.”

 

Trong bốn sao hung (sát diệu) trong Đẩu Số là Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì Kình Dương thích Hỏa Tinh mà ghét Linh Tinh; Đà La thích Linh  Tinh mà ghét Hỏa Tinh, tính chất đặc biệt này ta nên chú ý. Vì thế không thích gặp Dương Linh hoặc Hỏa Đà ở cung mệnh. Phú văn cỉ nói đến Dương Linh vì do câu chữ của thể phú hạn chế.

 

Ý trong câu này của phú văn là cung mệnh nguyên cục có Kình Dương và Linh Tinh (hoặc Đà La và Hỏa Tinh) tọa thủ (Xem hình 116, 117), lại hội với Hình, Kỵ (Chú văn nói “Hình Sát là không hợp , vì Dương Linh Hỏa Đà đã là Sát, tức sao hung rồi). Nếu cung mệnh của lưu niên hành đến vị trí của cung mệnh nguyên cục mà Bạch Hổ trong “Tuế tiền thập nhị tinh” cũng vừa đúng lúc hội chiếu cung mệnh, như thế là cấu thành tổ hợp “Dương Linh thủ mệnh gặp Bạch Hổ”.

 

Còn câu “Tu đương hình lục” (phải bị tử hình) là nói án phạt cực nặng hoặc là chuyện thị phi.

 

Nếu Dương Linh hoặc Hỏa Đà thủ Mệnh, có Lưu Dương Đà xung chiếu, mà Bạch hổ cũng tại tam phương hội chiếu, thì cũng chủ về bị xử án hoặc gặp chuyện thị phi, nhưng mức độ giảm nhẹ rất nhiều, vì chưa gặp sao Kỵ (xem hình 118).

 

Nhưng cũng nên cũng xem sao nào thủ mệnh nguyên cục mà đoán định, nếu sao ở cung mệnh nguyên cục là Cát tinh thì tuy gặp Dương Đà, lưu niên lại gặp Bạch Hổ, thì chuyện xử phạt hoặc thị phi là rất nhẹ, chẳng hạn như đi xe sai luật bị phạt. Gặp các sao Hỏa Linh Hình Kỵ, thì chủ về thị phi, khẩu thiệt, bị xử phạt nặng hơn.

 

Hình 116: Cung mệnh nguyên cục không thích gặp Dương Linh tọa thủ.

 

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 6

 

Hình 117: Dương Linh thủ Mệnh gặp Bạch Hổ, chủ về thị phi hoặc bị xử án cực nặng.

 

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 7

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 8

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 12

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 21

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 27

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!