Wednesday , July 17 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / ĐÀO HOA PHẠM CHỦ CÓ SANG HÈN
đào hoa phạm chủ
đào hoa phạm chủ

ĐÀO HOA PHẠM CHỦ CÓ SANG HÈN

Phụ Bật giáp Đế vi thương phẩm.

Đào hoa phạm chủ vi chí dâm.

 

 

Trên đây đã nói rõ về “Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”, bây giờ xin bàn tiếp về “Đào hoa phạm chủ vi chí dâm”.

 

 

“Đào hoa phạm chủ” chỉ nhóm sao “Tử Vi Tham Lang”, trong đo Đào Hoa tức là Tham Lang, nhưng hoàn toàn không phải hễ thấy nhóm “Tử Tham” thì coi là Đào hoa phạm chủ, vì “ Tử Tham” có hai loại hình khác nhau là vật dục và tình dục, Đào hoa phạm chủ chỉ dùng để chỉ loại hình tình dục mà thôi.

 

 

Có người cho rằng Tử Vi đơn độc tọa ở hai cung Tý, Ngọ, vì ở cung đối là Tham Lang mà cũng coi là Đào Hoa phạm chủ. Điều này không đúng

 

 

Khi cặp “Tử Tham” gặp các sao trong nhóm Đào Hoa như Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Tri, Đại Hao, Thiên Diêu thì mới thật sự cấu thành cách cục “Đào hoa phạm chủ” loại hình tình dục. Nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc thì càng tăng gia sắc thái của đào hoa. Nếu đã gặp các sao Đào Hoa lại gặp thêm Sát, Kỵ, thì đó là kết cấu sao xấu nhất (Xem hình 26, 27), chủ về người này tình cảm thấp hèn, thô tục nhưng lại tự nhận mình là kẻ phong lưu. Tục ngữ nói: “Là hạ lưu chứ đâu phải phong lưu” tức là chỉ người có kết cấu sao này.

 

Hình 26: Đào Hoa phạm chủ gặp Sát, Kỵ, chủ về tình cảm thấp hèn.

 

Đào hoa phạm chủ

 

Hình 27: Chi tiết lá số đào hao phạm chủ tình cảm thấp hèn.

 

đào hoa phạm chủ

 

Từ đó ta có thể biết được rằng cùng là Đà hoa phạm chủ nhưng cũng có cách cục sang hèn khác nhau, không thể coi như nhau được.

 

 

Phần trên đã nói “Phụ Bật giáp Đế” căn bản không thể chế ngự được Tham Lang phạm chủ, lẽ chế hóa là ở sao Không và sao Hình. Nhân tiện cũng xin nói thêm trường hợp này cũng giải thích rõ điều mà bài phú này này đã nói: “Không Vong định yếu đắc dụng”. Đắc dụng của Không Vong chính là ở chỗ chế hóa này. (Xem hình 28, 29)

 

 

Khi Đào hoa phạm chủ gặp sao Không, tính chất lại biến thành cao nhã, còn khi gặp sao Hình thì chủ về người này còn có thể tự giác tuân theo luật lệ, chứ tính chất tình dục thật sự không thay đổi.

 

 

Hình 28: Đào Hoa phạm chủ gặp sao Không sao Hình nên bị chế hóa

 

ĐÀO HOA PHẠM CHỦ CÓ SANG HÈN 5

 

Hình 29: Chi tiết lá số đào Hoa phạm chủ gặp sao Không sao Hình nên bị chế hóa

 

ĐÀO HOA PHẠM CHỦ CÓ SANG HÈN 6

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 7

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 8

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 9

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 13

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!