Wednesday , February 8 2023
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

TRƯỜNG LƯU THỦY – NHÂM THÌN QUÝ TỴ

nhâm thìn quý tỵ trường lưu thuỷ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điền chép: “Nhâm Thìn Quí Tỵ, Thìn là thủy khố mà Tỵ là Trường Sinh của kim, kim sinh thủy vượng. Đã vượng mà còn chứa vào kho nước không bao giờ hết nên gọi bằng Trường Lưu Thủy.   Trường mang nghĩa vĩnh …

Xem Thêm

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN 5

Hành Thổ Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh (TTL) Giữ gìn chức vị, quyền hành (TTL) Gặp Tuần Triệt án ngữ thì ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại, bị bãi miễn chức vị (TTL) Giải được sát tinh Thiên Hình, gặp Thiên Hình thì …

Xem Thêm

VÒNG TRƯỜNG SINH – Phần 1

VÒNG TRƯỜNG SINH - Phần 1 6

Vòng Tràng Sinh là quá trình phát triển của sinh mệnh chia ra 12 giai đoạn. Vòng Tràng Sinh đứng mỗi cung một “sao”. Theo các sách Trung Quốc thì số nam đi theo chiều thuận, số nữ đi theo chiều nghịch. Khoa Tử Vi Việt thì Dương Nam Âm …

Xem Thêm
error: Content is protected !!