Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / TỬ VI TOẠ THỦ
TỬ VI TOẠ THỦ 1

TỬ VI TOẠ THỦ

Tử vi tọa thủ

Tử vi độc tọa, ở Tý không băng ở Ngọ, bởi vì khi Tử vi ở Ngọ là nhập miêu, tài lãnh đạo và lực điêu hòa chế hóa đêu lớn hơn khi độc tọa ở Tý, vì vậy tài địa và tài phú cũng đêu hơn hẳn. Tử Vi tại Ngọ cung và Tí cung tất có Thiên Phủ Tiên Tướng chiếu lên hội họp, sách gọi bằng cách Cực Ưỡng Ly Minh (Cực là tên gọi khác của Tử Vi, Ly là cung Ngọ). Cách Cực Ưỡng Ly Minh này dù thiếu cát tinh hội họp cũng không đến nỗi thân phận cô quân.

Đối với số nữ mệnh Tử Vi, có nhiều trường hợp lấy chồng kém mình trên học vấn hoặc tiền bạc. Lý do là nữ mệnh Tử Vi thường có yêu cầu cao trong công việc và bản thân, nên dễ thành công. Thành công tới đâu phụ thuộc hội chiếu, nữ mệnh cách cục tốt vẫn tài giỏi hơn đàn ông.
Tử vi độc tọa mà gặp đủ các sao Phụ, Tá, Sát, Hóa, thì cân phải xét xem các sao cát hung nhiều hay ít thế nào, sức mạnh của chúng ra sao, để định tốt xấu. Thông thường, phần lớn trường hợp đều chủ về có lý tưởng cao nhưng sức hành động không đủ, cần phải dùng nỗ lực Hậu thiên để bổ cứu cho những mong muốn lý tưởng của sao Tử vi.
Tử vi độc tọa, cũng ưa Hóa Quyền và Hóa Khoa. Khi Hóa Quyền có thể làm tăng năng lực lãnh đạo và sức cạnh tranh, khi Hóa Khoa thì có danh tiếng, hơn nữa, theo ngành nghiên cứu học thuật để dung hợp các thuyết mà sáng tạo ra cái mới; nhưng đều khiến cho mệnh tạo tăng mạnh tính chủ quan, khó tiếp thu ý kiến của người khác.
Trường hợp Tử vi chỉ gặp một hai sao Sát Kị (Kiếp Sát, Hóa Kỵ), thì lại chủ về dễ nghe lời nói xấu, dèm pha, thị phi.
Phàm Tử vi độc tọa, cung đối diện ắt sẽ gặp Tham lang chủ về hiếu sắc, có thêm các sao đào hoa hội hợp thì càng nặng, nếếu chỉ hội hợp với Thiên hình thì chủ về tự biết kiềm chế, gặp Đà la cũng có thể tự kiềm chế.
Trong đại hạn hoặc lưu niên, gặp Tử vi độc tọa tại cung Hạn, cần phải xét kỹ các sao hội hợp để định cát hung. Gặp Cát tinh thì chức vị thăng tiến, thương vụ phát triển, phúc lộc đều hậu hỷ; nếu gặp Hung tinh Địa không, Địa kiêp, sao Hao (Đại hao), thì chủ về kinh tế khó khăn hoặc phá tài; có Sát tinh tương hội chủ về bất hòa, tranh chấp, trong làm ăn dẫn tới đình trệ, trong chức vụ bị giáng chức hoặc bị truất phế.

Check Also

Quẻ Mông - Sơn Thủy Mông

QUẺ 4 – QUẺ MÔNG – SƠN THỦY MÔNG

1.Cách: – “Tiểu quỉ thâu tiên” (Quỉ nhỏ giữ tiên). – “Tiểu quỹ thâu tiên” …

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 2

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 3

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 4

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!