Saturday , January 18 2020
Trang Chủ / NHẬT KÝ CỦA THẦY XEM TỬ VI / Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ chức tại Hà Nội, học phí 3 triệu đồng. Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin ở dưới theo khung đăng ký.

Giáo trình Tử Vi căn bản

­­­

Buổi 1:

 • Lịch sử Tử Vi
 • Kinh Dịch, Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái, ngũ hành sinh khắc
 • Thiên can, Địa chi, Ngũ hành nạp âm
 • Cách thức an sao cơ bản
 • Cấu trúc lá số, tam hợp.

 

Buổi 2: Các chính tinh (P1)

 • Sao Tử Vi
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Thiên Đồng

 

Buổi 3: Các chính tinh (P2)

 • Sao Vũ Khúc
 • Sao Thái Dương
 • Sao Thiên Cơ

 

Buổi 4: Các chính tinh (P3)

 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thái Âm
 • Sao Tham Lang
 • Sao Cự Môn

 

Buổi 5: Các chính tinh (P5)

 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thất Sát
 • Sao Phá Quân

 

Buổi 6: Lục cát tinh

 • Sao Văn Xương
 • Sao Văn Khúc
 • Sao Thiên Khôi
 • Sao Thiên Việt
 • Sao Tả Phù
 • Sao Hữu Bật

 

Buổi 7: Lục sát tinh

 • Sao Hỏa Tinh
 • Sao Linh Tinh
 • Sao Kình Dương
 • Sao Đà La
 • Sao Địa Không
 • Sao Địa Kiếp

 

Buổi 8: Bàn về các cách cục phổ biến (P1)

 • Cự ưởng ly minh
 • Tử Phủ đồng độ
 • Tử Phủ triều viên
 • Vũ Tham đồng độ
 • Tướng tinh đắc địa
 • Phủ Tướng triều viên
 • Cơ Lương gia hội
 • Nhật chiếu Lôi môn
 • Cơ Cự đồng lâm
 • Nguyệt lãng Thiên môn

 

Buổi 9: Bàn về các cách cục phổ biến (P2)

 • Nhật Nguyệt đồng minh
 • Tam hợp Hóa Tham
 • Thạch trung ẩn ngọc
 • Hóa tinh ngộ quý
 • Thọ tinh nhập miếu
 • Thất Sát triều đẩu
 • Anh tinh nhập miếu
 • Văn Lương chấn kỷ
 • Văn tinh ám củng
 • Tả Hữu đồng lâm

Họ và tên:

Số mobile:

Email:

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH

Sát lâm tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi. (Sát lâm tuyệt địa, tuổi …

VUA VÔ ĐẠO CHỦ VỀ GIAN TÀ

Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhị vô đạo. (Đế gặp kẻ hung ác, …

HAI LOẠI DẤU HIỆU CHỦ VỀ TAI NẠN SÔNG NƯỚC

Phá Quân Ám diệu cộng hương, thủy trung tác trủng. (Phá Quân Văn Khúc ở …

One comment

 1. Nguyễn Trung Hậu

  Minh ở TPHCM có cách nào học được ko bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!