Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / NHẬT KÝ CỦA THẦY XEM TỬ VI / Đào tạo Tử Vi chuyên sâu
Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100

Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ chức tại Hà Nội, học phí 3 triệu đồng. Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin ở dưới theo khung đăng ký.

Giáo trình Tử Vi căn bản

­­­

Buổi 1:

 • Lịch sử Tử Vi
 • Kinh Dịch, Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái, ngũ hành sinh khắc
 • Thiên can, Địa chi, Ngũ hành nạp âm
 • Cách thức an sao cơ bản
 • Cấu trúc lá số, tam hợp.

 

Buổi 2: Các chính tinh (P1)

 • Sao Tử Vi
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Thiên Đồng

 

Buổi 3: Các chính tinh (P2)

 • Sao Vũ Khúc
 • Sao Thái Dương
 • Sao Thiên Cơ

 

Buổi 4: Các chính tinh (P3)

 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thái Âm
 • Sao Tham Lang
 • Sao Cự Môn

 

Buổi 5: Các chính tinh (P5)

 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thất Sát
 • Sao Phá Quân

 

Buổi 6: Lục cát tinh

 • Sao Văn Xương
 • Sao Văn Khúc
 • Sao Thiên Khôi
 • Sao Thiên Việt
 • Sao Tả Phù
 • Sao Hữu Bật

 

Buổi 7: Lục sát tinh

 • Sao Hỏa Tinh
 • Sao Linh Tinh
 • Sao Kình Dương
 • Sao Đà La
 • Sao Địa Không
 • Sao Địa Kiếp

 

Buổi 8: Bàn về các cách cục phổ biến (P1)

 • Cự ưởng ly minh
 • Tử Phủ đồng độ
 • Tử Phủ triều viên
 • Vũ Tham đồng độ
 • Tướng tinh đắc địa
 • Phủ Tướng triều viên
 • Cơ Lương gia hội
 • Nhật chiếu Lôi môn
 • Cơ Cự đồng lâm
 • Nguyệt lãng Thiên môn

 

Buổi 9: Bàn về các cách cục phổ biến (P2)

 • Nhật Nguyệt đồng minh
 • Tam hợp Hóa Tham
 • Thạch trung ẩn ngọc
 • Hóa tinh ngộ quý
 • Thọ tinh nhập miếu
 • Thất Sát triều đẩu
 • Anh tinh nhập miếu
 • Văn Lương chấn kỷ
 • Văn tinh ám củng
 • Tả Hữu đồng lâm

Họ và tên:

Số mobile:

Email:

  Check Also

  SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

  SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

  Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

  SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH 10

  SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH

  Sát lâm tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi. (Sát lâm tuyệt địa, tuổi …

  VUA VÔ ĐẠO CHỦ VỀ GIAN TÀ 15

  VUA VÔ ĐẠO CHỦ VỀ GIAN TÀ

  Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhị vô đạo. (Đế gặp kẻ hung ác, …

  HAI LOẠI DẤU HIỆU CHỦ VỀ TAI NẠN SÔNG NƯỚC 22

  HAI LOẠI DẤU HIỆU CHỦ VỀ TAI NẠN SÔNG NƯỚC

  Phá Quân Ám diệu cộng hương, thủy trung tác trủng. (Phá Quân Văn Khúc ở …

  One comment

  1. Nguyễn Trung Hậu

   Minh ở TPHCM có cách nào học được ko bạn

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  error: Content is protected !!