Friday , June 7 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ
phong lưu thái trượng
phong lưu thái trượng

PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ

Hình Ngộ Tham Lang, hiệu viết Phong Lưu Thái Trượng.
(Hình gặp Tham Lang, gọi là Phong Lưu Thái Trượng)

 

Toàn Tập chú giải rằng: “Giả sử như Tham Lang, Dương Nhẫn đồng cung, thân mệnh ở cung Dần, chủ về người thông minh. Nếu gặp nhàn cung thì bình thường.”

 

Toàn Thư chú giải rằng: “Giả sử như Tham Lang, Dương Nhẫn đồng cung , thân mệnh ở cung Dần, là người thông minh, càng về chủ về người phong lưu (xem hình 60). Nếu gặp nhàn cung thì  bình thường. Ta biết rõ không phải là vậy, cunbg Dần không có Kình Dương đến, chỉ có Đà La ở đó, người học đời sau phải hiểu rõ điều này.”

 

Hai đoạn chú giải này đều cho rằng: “Phong Lưu Thái Trượng” là điều tốt, thông minh phong lưu nghiễm nhiên là không xấu, thực ra không phải vậy. “Trượng” (gậy) tuy là “Thái” (có buộc giải băng màu), nhưng rốt cuộc vẫn là hình trượng (cây gậy để phạt đánh đòn), đó chính vì phong lưu mà mang họa, cho nên mới dùng “thái trượng” để hình dung. Nếu cư cung mệnh, thì chủ về suốt đời khốn đốn vì tình, bị tình hành hạ, như thế thì dù thông minh cũng không dùng được. Nếu vào ở lưu niên hoặc đại hạn cũng chủ về chuyện tình cảm, thậm chí còn có khi vì tình mà vướng vào chuyện thị phi.

 

Còn về nhóm sao cấu thành “Phong Lưu Thái Trượng” thì có Tham Lang độc tọa cung Dần, có Đà La cùng cung. Nếu gặp thêm Hỏa Tinh cũng cùng cung, hoặc gặp Thiên Hình hội họp, thì càng tăng mức độ vì tình dục mà mang họa (xem hình 61,62) nếu lá số nguyên cục mà đã thành kết cấu “Phong Lưu Thái Trượng”, vào kỳ phát động, ắt đang chịu đại hạn hoặc vào lưu niên có Dương Đà đang xung dậy. Nếu cung đối của cung hạn lưu niên có Liêm Trinh Đà La cùng cung thì tình hình càng tệ hơn.

Hình 60: Tham Lang Đà La tại cung Dần, cung phúc đức có Tử Vi Hóa Khoa chủ về thông minh.

 

PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ 11

Hình 61: Phong Lưu Thái Trượng, sợ nhất Thiên Hình Hỏa Tinh hội họp

 

PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ 12

 

Lời chú giải của “Sao bản Bát Hỷ Lâu” giống như Toàn Tập, cũng nói “Tham Lang Dương Nhẫn đồng cung” là kết cấu của cách cục này. Thật ra là sai lầm. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm là coi  Kình Dương là Hình, Đà La là Kỵ, do đó thấy chữ Hình liền chú giải đó là Kình Dương.

 

Hơn nữa hai câu phú này, câu trước “Phiếm Thủy Đào Hoa” chủ yếu chỉ nữ mệnh, câu sau “Phong Lưu Thái Trượng” thì chủ yếu nói về nam mệnh.

Hình 62: Phong Lưu Thái trượng, vì săc dục mang họa (lá số đầy đủ của hình 61)

 

PHONG LƯU THÁI TRƯỢNG VÌ SẮC DỤC MÀ MANG HOẠ 13

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 14

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 15

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 16

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 20

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!