Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / CÁC SAO ĐƠN KHÁC / BÌNH GIẢI SAO ĐÀO HOA
đào hoa
đào hoa

BÌNH GIẢI SAO ĐÀO HOA

Đào Hoa thuộc Mộc chủ về sự hoan lạc đa tình mà không nên hiện lên khi vận về già chuyển ra buồn thương. Đào Hoa lúc trẻ là đỗ đạt, đám cưới, lúc già là bệnh tật chia ly và đám tang.

 

Đào Hoa cần Hồng Loan. Đào Hồng vào cung Quan Lộc hanh thông trên hoạn lộ hoặc trên cuộc phấn đấu gầy dựng cơ nghiêp.

 

Đào Hồng gặp Nhật Nguyệt đa tình phong lưu. Đào Hồng gặp Không Kiếp Đà Kình khó khăn trên duyên tình không muộn vợ muộn chồng thì cũng hai đời chồng vợ.

 

Đào Hoa có Thiên Đức bay đến thì hoá thành tài nghệ, được người khác giới hoan nghênh. Đào Hoa hội Xương Khúc, thêm Lộc Tồn Hoá Lộc, được người khác giới yeu thích mà có tiền.

 

Cung Tật gặp Đào Hoa, có bệnh kín của Phụ Nữ, Nam Mệnh là bệnh đường sinh dục.

 

Những câu phú về Đào Hồng:

 

Đào Hồng ngộ Thiên Cơ, đoãn vi sảo họa

(Thiên Cơ gặp Đào Hồng, có hoa tay nhiều năng khiếu nghệ thuật)

 

Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân

(Đào Hoa Địa Kiếp như hoa đào trôi trên sóng, luôn luôn tơ tưởng tình ái, số trai ăn chơi số gái lẳng lơ)

 

Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch tấn triều vi túy khách

(Sao Đào Hoa đứng với Phi Liêm Nguyễn Tịch lúc nào cũng say khướt)

 

Đào Hoa thủ Mệnh quả thê

(Đào Hoa thủ Mệnh thường xa vợ hoặc hai đời vợ)

 

Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất

(Cung Thân có Đào Hồng Thai Tọa sớm muộn rồi cũng công thành danh toại)

 

Đào Hoa phùng Thiên Mã túng khách vô môi?

(Đào Hoa gặp sao Thiên Mã không mối lái cũng theo người?)

 

Đào Tang ở Mệnh cung sau trước

Gái lẳng lơ nhỡ bước cầu ô

 

Đào Riêu số gái ai hay

Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào

 

Thiên Nguyệt Đức gặp Đào tinh

Trai lấy gái đẹp, vợ lành chồng sang

 

Khéo nghề kim chỉ vá may

Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung

 

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Vận phùng Thái Tuế khả hoàn thấy chi

 

Đào Hồng Thai Hỉ trong ngoài

Ngoài gia Binh Tướng gái trai ngang tàng

 

Đào Hồng cùng Thiên Hình tụ hội

Gái tiết trinh hiền nội tề gia

 

Quan cung hỉ ngộ Đào Hồng

Thiên Di tối kị Không Kiếp lâm vào

 

Thai tinh lại gặp Đào Hoa

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng

 

Vợ chồng viễn phối tha hương

Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên Di

 

Kìa nữ mệnh xem tường sau trước

Tử Phá Tham hội ước đa dâm

Thêm Đào Hoa ắt gian truân

Duyên may khó sớm dự phần phượng loan

 

 

Tham Đào số nữ thường dâm loạn

Ở hãm cung hãy đoán cho tường

Tí Ngọ Mão Dậu ấy phường

Nếu có Tuần Triệt lại phường đoan trinh

 

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn phùng Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

 

Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

Mệnh Đào Hoa trước dở sau hay.

 

Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

Phá Quân Tướng Phục chiếm xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình

(Đây nói về cung bào huynh)

 

Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

(đây là cung bào)

 

Phu Đào Kị Kiếp Khốc Hư

Hại chồng mưu kế dễ hầu biết sao.

 

Đào Hoa nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đồng lương

 

Nô cung Hoa Cái Đào Hồng

Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê thứ thiếp tiền duyên

Khác nào giây cát sánh bên cõi cù

 

Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền

 

Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai

 

Đào Hồng lại gặp Quí Ân

Cô dì để lại có phần phong lưu

 

Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong

 

Đào Thai hội hợp chớ vương

Phúc cung có gái tìm đường gió trăng

 

Đào Hồng Hoa Cái nhập môn

Ắt rằng có gái đẹp khôn khác thường

 

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 5

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 6

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!