Thursday , June 13 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / CỰ MÔN THÁI DƯƠNG
cự môn thái dương
cự môn thái dương

CỰ MÔN THÁI DƯƠNG

Cự Môn Thái Dương ở Dần tốt hơn ở Thân. Vì Dần cung Thái Dương quang huy còn mạnh trong khi ở Thân Thái Dương đã về chiều sức không đủ. Câu phú “Cự Nhật Dần Thân quan phong hầu bá” không hẳn là vậy.

 

Cự Môn có liên hệ nhiều với Thái Dương. Sách Đẩu Số Toàn Thư viết: “Cự Nhật Dần lập Mệnh Thân tiên khu danh nhi thực lộc, Cự Nhật Thân lập Mệnh Dần trì danh thực lộc” nghĩa là Mệnh lập tại Thân Cự Nhật Dần xung chiếu hoặc Mệnh lập tại Dần Cự Nhật xung chiếu cả hai đều danh vị đi trước Lộc tới sau.

 

Hai cách trên đều có tiền qua chức vị, chức lớn tiền nhiều, chức nhỏ quyền ít không thể do kinh thương mà làm giàu. Rồi một câu khác: “Cự tại Hợi cung, Nhật Mệnh Tỵ thực lộc trì danh, Cự tại Tỵ Nhật Mệnh Hợi phản vi bất giai” nghĩa là Cự đóng Hợi Thái Dương thủ Mệnh Tỵ có tiền rồi có danh, nếu như Cự đóng Tỵ Thái Dương thủ Mệnh tại Hợi thì xấu khó màng đến danh lộc.

 

Cự Hợi xung chiếu Mệnh khả dĩ kinh thương làm giàu, lớn nhỏ còn tùy các phụ tinh khác.

 

Cự Nhật luôn là người quang minh chính đại lỗi lạc, nên dễ làm cho người ta hiểu rõ. Ngoài ra, tổ hợp này rất có duyên với người nước ngoài, hoặc là làm việc cùng, hoặc là lấy người ngoại quốc.

 

Còn một cách khác về liên hệ giữa Cự Môn với Thái Dương: “Cự Tuất, Nhật Ngọ Mệnh viên diệc vi kỳ” An Mệnh tại cung Dần, Cự Môn đóng Tuất, Thái Dương từ Ngọ chiếu xuống, không bị Tuần Triệt làm ngăn trở Thái Dương cách này công danh tài lộc dễ dàng.

Check Also

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 1

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI 6

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI

Kỵ Ám đồng cư mệnh cung, tật ách khốn nhược uông luy. (Kỵ Ám đồng …

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 9

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI

Tài Ấm tọa ư thiên di, cự thương cao cổ. (Tài Ầm tọa ở Thiên …

TẠI SAO CUNG THÊ LỢI KHOA DANH 14

TẠI SAO CUNG THÊ LỢI KHOA DANH

Thái Âm hội Văn Khức thê cung, thiềm cung chiết quế. (Thái Âm hội Văn …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!