Monday , April 15 2024
Trang Chủ / TỨ HOÁ / TỨ HOÁ – ĐỊNH NGHĨA CHỮ HOÁ
TỨ HOÁ - ĐỊNH NGHĨA CHỮ HOÁ 1

TỨ HOÁ – ĐỊNH NGHĨA CHỮ HOÁ

Lộc Quyền Khoa Kỵ đều có chữ HÓA ở trước. Hóa là chuyển biến, chuyển động, chuyển hóa. Cho nên Tứ hóa không thể xem là một tinh diệu và tứ hóa chỉ là hiện tượng biến hóa.

Tỉ dụ, Liêm Trinh đứng với Hóa Lộc, làm Hóa Lộc có thể làm biến hóa khí chất của Liêm Trinh.

Cũng như năng lượng mặt trời ra 4 mùa xuân hạ thu đông. Tứ hóa lấy thứ tự xuân hạ thu đông vì vậy chúng đi theo thứ tự Lộc – Quyền – Khoa – Kỵ, không thể đặt lộn Kị Khoa Quyền Lộc.

Cổ nhân nói Lộc Khoa Quyền hội mệnh là đắc cách.

Hoá Lộc chủ về lộc quan, Hoá Quyền thường về quyền binh, Hoá Khoa thường chủ về danh vọng, vì vậy cung mệnh đương nhiên thích ba sao này, thực ra cái gì cũng thích nó luôn. Nhưng phải không gặp tứ sát, Không Kiếp, Hình Kỵ mới là cách cục tốt. Nếu có tam hoá cát hội hợp, nếu gặp các sao sát kị thì phải nghiên cứu tỉ mỉ tính chất, sau đó mới có thể luận đoán ưu khuyết điểm của mệnh tạo.

Căn bản trong Đẩu số, không có trường hợp nào toàn mỹ đến vậy.

Cách cục lấy Hoá Lộc ở Mệnh, hội hợp với Quyền Khoa. Mệnh không nên có cả Lộc Quyền trong một cung, vì tập trung quá nhiều, lực lượng các nơi khác sẽ mất quân bình.

Hoá Quyền thủ mệnh, thường chủ về nắm quyền, nhưng nếu gặp sát tinh, có thể có chức mà không có quyền. Hoá Khoa thủ mệnh, thường chủ về danh tiếng thực chất, nhưng nếu gặp sát diệu, có thể chỉ có hư danh.

Ngày xưa coi trọng đường quan lộ, coi thường kinh thương, nên tam hoá cát đều vì lý do làm quan mà được vinh hoa. Làm quan là hưởng lộc từ vua, nên mới có Tứ Hoá. Hoá có nghĩa là chuyển biến sang thời cuộc mới, phần nhiều nhờ hưởng lộc từ người khác mà nên (vua). Trong xã hội hiện đại thì tam hoá cát cũng có thể là lãnh đạo trong tập đoàn lớn, không nhất thiết theo chính giới.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 2

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 9

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 12

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 16

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!