Thursday , November 30 2023
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / BA LOẠI MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM
mã đầu đới kiếm
mã đầu đới kiếm

BA LOẠI MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM

Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cương.
(Đầu ngựa đeo kiếm, trấn giữ biên cương)

 

 

Chú giải nói rằng “Giả sử như an mệnh ở cung Ngọ, lại có Thiên Đồng, Tham Lang, Dương Nhẫn. Người sinh Bính Tuất gặp trường hợp này lại hóa cát. Vì Dương Nhẫn ở cung mệnh là tốt, phú quý đều sẽ có”. Toàn Thư thêm vào một câu: “Chỉ không bền”.

 

 

Đoạn chú giải này nói rất mơ hồ, thuyết minh như sau:

 

 

Tình huống thứ nhất cung Ngọ vô chính diệu, Kình Dương độc tọa. Kình Dương này tức là “Kiếm”, cung Ngọ gọi là “Mã Đầu” (đầu ngựa).

 

 

Hễ Kình Dương ở Ngọ, thì Lộc Tồn ắt ở Tỵ, như vậy thì phải là năm Bính hoặc năm Mậu. Nhưng tình huống này chỉ có ở năm Bính mà thôi, vì chỉ có năm Bính mới có thể gặp Thiên Đồng Hóa Lộc ở cung thiên di, như thế mới hợp với cách “Mã Đầu đái Kiếm” (xem hình 39).

 

 

Tình huống thứ hai là Tham Lang tại Ngọ, Hóa Lộc ở can Mậu, đồng thời Kình Dương cũng phải ở tại cung Ngọ, cùng với Tham Lang, trong tình huống này, cũng là “Mã Đầu đái Kiếm”.

 

 

Trong ba tình huống này, tình huống thứ nhất là “chính cách”, tình huống thứ hai là “biệt cách”, tình huống thứ ba là “phản cách”. Đó là những cách có thể “trấn ngự biên cương”. Chỉ có “chính cách” do Hóa Lộc ở cung thiên di, cho nên còn ý nghĩa “biên sương”. Trong thời đại hiện tại, thì chỉ có nghĩa là rời bỏ quê hương, xây dựng cơ nghiệp ở nơi xa mà thôi. Hai cách còn lại, dù tay trắng làm nên cũng chưa chắc phải xa quê hương.

 

Hình 39: Ba cách cục Mã Đầu đái Kiếm

 

BA LOẠI MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM 11 BA LOẠI MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM 12 BA LOẠI MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM 13

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 14

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 18

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 21

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 30

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!