Thursday , June 13 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH
SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH 7
sát phá

SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH

Thất Sát Phá Quân, chuyên y Dương Linh chi ngược.
(Thát Sát, Phá Quân chuyên dựa theo sự hung bạo của Dương, Linh)

Đẩu số vốn có một trường hợp nổi tiếng, gọi là “Sát Phá Lang”, tức là ba sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ở ba hướng trên tinh bàn hội hợp với nhau, chủ về sự biến hóa rất lớn trong đời người (xem hình 3).

sát phá lang

SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH 12 SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH 13 SÁT PHÁ KHÔNG NÊN GẶP SÁT KỴ HÌNH 14

 

 

Tính chất biến hóa do ba ngôi sao này khác nhau tùy theo mỗi sao. Sự biến hoá do Tham Lang mang theo ý nghĩa trang sức; sự biến hóa do Thất Sát là sáng tạo đột ngột, bất ngờ; sự biến hóa của Phá Quân mang ý nghĩa bỏ cũ đổi mới.

 
Trong bài “cổ quyết” (yếu quyết về Tử Vi thời xưa) nói: “Thất Sát trùng phùng tứ Sát, yêu đà bối khúc trận trung vong” (Thất Sát gặp luôn tứ Sát, gù lưng xương vẹo  hoặc trận vong). Câu này chỉ ra rằng Thất Sát hội chiếu Hỏa, Linh, Dương, Đà (tứ Sát, tức bốn sao hung) thì hoặc bị tàn tật, hoặc chết vì nạn binh đao, hoặc chết vì nạn binh đao, kể cả giải phẫu y học cũng bất lợi.

 
Lại nói rằng: “Thất Sát Dương Đà điệt tính chủ hung vong” nghĩa là Thất Sát gặp Dương Đà khó tránh chết thảm.

 
Lại nói rằng: “Thất Sát lâm Tuyệt địa, hội Dương Đà yểu tự Nhan Hồi” nghĩa là Thất Sát rơi và Tuyệt địa, gặp Dương Đà thì yểu tựa Nhan Hồi (Nhan Hồi: học trò của Đức Khổng Tử, chết yểu)

 
Lại nói rằng: “ Thất Sát Dương Đà hội Sinh hương, đồ tể chi nhân” nghĩa là Thất Sát Dương Đà hội hợp ở Sinh địa thì người làm nghề giết mổ (đồ tể).

 
Còn về Phá Quân thì có: “Phá Quân Hỏa Linh, bôn ba lao lộc, quan phi tranh đấu” nghĩa là ‘Phá Quân gặp Hỏa Linh thì bôn ba lao nhọc, thị phi kiện tụng, tranh đấu.

 
Lại nói rằng: “Phá Quân Dương Đà đồng cung, chủ hữu tàn tật” nghĩa là Phá Quân và  Hình, Kỵ đồng cung thì chủ về có tàn tật.

 
Tất cả những câu ở đây đều nói Thất Sát, Phá Quân không nên gặp các sao Sát Kỵ, Hình. Bài phú chỉ nói “Dương Linh”, nhưng về mặt nêu ví dụ, do hình thức của một bài phú có hạn chế, vì thế đối một số câu, chỉ có thể lĩnh hội ý nghĩa như thế nào thôi.

 
Nhóm sao kỵ mà Thất Sát và Phá Quân sợ nhất là Liên Trinh Hóa Kỵ, Vũ Khúc Hóa Kỵ. Ngoài ra Phá Quân còn sợ riêng Văn Khúc Hóa Kỵ. Nếu gặp Kỵ lại gặp thêm Sát diệu (sao hung), thì gặp tai nạn jguy hiểm trùng trùng, lúc ấy chỉ nên nghiệm lại quá khứ để hy vọng tương lai.
 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 15

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 19

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 22

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 26

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!