Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / NHẬT NGUYỆT HỢP CHIẾU PHẢI XEM SÁNG HAY MỜ
nhật nguyệt hợp chiếu
nhật nguyệt hợp chiếu

NHẬT NGUYỆT HỢP CHIẾU PHẢI XEM SÁNG HAY MỜ

Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như hợp chiếu
(Thái Dương, Thái Âm thủ mệnh không bằng hợp chiếu)

 

Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như Nhật Nguyệt thủ thân mệnh, tuy hội cát tinh, vân chưa là toàn mỹ. Nếu gặp hung tinh, chắc chắn gặp hung tai. Nếu là tam hợp ở mệnh, lại thêm hội với cát tinh, thì coi là toàn mỹ”. Rồi chú thêm: “Thủ” là thủ thân mệnh; “Hợp chiếu” là ở chung quanh hợp chiếu lại.

 

Như thế nghĩa là nếu cung mệnh ở Sửu Mùi, có tổ hợp “Thái Âm Thái Dương” ấy là “Nhật Nguyệt thủ mệnh” (xem ví dụ 1 trang 56). Nếu Thái Dương, Thái Âm ở vào cung có vị trí tam hợp hướng về cung mệnh, thì là “Hợp chiếu”. Đây có “Dương Lương” và Thái Âm độc tọa hướng về Sửu Mùi, lúc này cung Sửu Mùi vô chính diệu (không có chính diệu tọa thủ), nếu Thái Âm, Thái Dương độc tọa ở Tỵ Dậu hoặc ở Hợi Mão, lúc này cung Sửu Mùi có Thiên Lương độc tọa, trường hợp này gồm có 2 cách cục (xem ví dụ 2 và 3 trong hình 56)

 

Khi “Nhật nguyệt thủ mệnh”, nếu Thái Dương sáng thì Thái Âm ắt phải tối, nếu Thái Âm sáng thì Thái Dương ắt phải tối. Vì lý do này mà cách cục khó mà hoàn mỹ được. Tuy người xưa có nói “Nhật Nguyệt tịnh minh” (mặt trời mặt trăng cùng sáng), nhưng trên thực tế, chỉ là “ngụy cách” dựa trên chữ nghĩa văn vẻ mà thôi.

 

Nếu “Nhật Nguyệt hợp chiếu”, người xưa cũng gọi là “Nhật Nguyệt hội minh”, nói rằng cách này chủ về tuổi trẻ đỗ đạt, được làm quan cao, nhưng sự thực vẫn là Nhật Nguyệt cần phải sáng hết mới được. Nếu “Dương Lương” tại Mão, Thái Âm tại Hợi, hướng về cung Mùi, hoặc “Dương Lương” tại Dậu, Thái Âm tại Tỵ, hướng về cung Sửu, thì có khoa danh cũng muộn, mà cuộc đời lại cô độc, về mặt tinh thần cũng gặp nhiều đau khổ, nhất là đau khổ về tình cảm nam nữ.

 

Nếu Thái Dương tại Tỵ, Thái Âm tại Dậu,Thiên Lương hứng về cung Sửu, như thế cũng còn được. Còn Thái Dương tại Hợi, Thái Âm tại Mão, Thiên Lương hướng về cung Mùi, thì lại chủ về cô độc, khổ sở, gặp nhiều tai họa.

 

Do đó “Nhật Nguyệt hợp chiếu” không thể luận giống nhau được

 

Hình 56: Nhật Nguyệt thủ mệnh hoặc hội chiếu (gồm 3 ví dụ)

 

NHẬT NGUYỆT HỢP CHIẾU PHẢI XEM SÁNG HAY MỜ 11 NHẬT NGUYỆT HỢP CHIẾU PHẢI XEM SÁNG HAY MỜ 12 NHẬT NGUYỆT HỢP CHIẾU PHẢI XEM SÁNG HAY MỜ 13

Check Also

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 14

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 17

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 22

KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết. (Tham Lang hộ cung vượng, suốt đời …

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 29

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI

Tài Ấm tọa ư thiên di, cự thương cao cổ. (Tài Ầm tọa ở Thiên …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!