Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / THÁI ÂM CƯ TÝ XEM CUNG PHÚC ĐỨC
thái âm cư tý
thái âm cư tý

THÁI ÂM CƯ TÝ XEM CUNG PHÚC ĐỨC

Thái Âm cư Tý, hiệu viết Thủy Trừng Quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.
(Thái Âm cư Tý, gọi là “Trăng soi đáy nước”, được ban chức trọng mà thanh liêm, có tài can gián của một trung thần)

 

Thái Âm tọa cư ở cung Tý rất dễ tạo thành cách cục hoàn  mỹ. hơn nữa, Thái Âm ở cung Tý là nhập miếu, vì thế nên tốt.

 

Chú văn nói rằng: “giả sử như thân mệnh đều ở cung Tý, gặp Thái Âm, người sinh Bính Đinh sẽ được phú quý toàn mỹ. Chắc chắn không có trắc trở, có tài tuyển chọn.”

 

Vì Thái Âm cư Tý nên ở cùng một cung với Thiên Đồng, trở thành nhóm sao “Âm Đồng”. Ở can Bính Thiên Đồng Hóa Lộc, ở can Đinh thì Thái Âm Hóa Lộc, như thế này tức là coi Hóa Lộc là tốt đẹp.

 

So với Thái Dương, thì Thái Dương chủ về quý, Thái Âm chủ về phú, nhưng tại sao “Thái Âm Thiên Đồng” Hóa Lộc, bài phú lại gọi là “ Thủy Trừng Quế Ngạc” mà chủ về quý?

 

Điểm then chốt là ở cung phúc đức lúc này tất nhiên phải là cung dần có “Thái Dương Cự Môn”. Thái Dương ở cung Dần vừa là mặt trời buổi bình minh vừa mọc, vừa mượn “Thiên Cơ Thiên Lương” ở cung Thìn hội chiếu. Sinh giờ can Đinh, Lộc Tồn ở cung Ngọ đến hội, giờ can Bính thì “Thiên Đồng Thái Âm” mượn  hội ở cung Ngọ, như thế thì rất dễ trở thành kết cấu “Dương Lương Xương Lộc” lợi về khoa danh, chịu ảnh hưởng này cho nên “Thái Âm Thiên Đồng” cư Tý của người sinh năm Bính Đinh được xác địnhlà quý cách.

 

Nhưng cách cục này lại vẫn sợ các sao Hư Hao như Thiên Hư, Hỏa Tinh, Đại Hao, Thiên Sứ…

Hình 49:  Thủy Trừng Quế Ngạc, Dương Lương Xương Lộc ở cung phúc đức

THÁI ÂM CƯ TÝ XEM CUNG PHÚC ĐỨC 9

Hình 50: Thủy Trừng Quế Ngạc, Dương Lương Xương Lộc ở cung phúc đức (lá số đầy đủ)

 

THÁI ÂM CƯ TÝ XEM CUNG PHÚC ĐỨC 10

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 15

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 18

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 27

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!