Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN
NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN 1
nhật lệ trung thiên

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN

Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

(Thái Dương cư Ngọ, gọi là Nhật lệ Trung Thiên tức mặt trời rực rỡ giữa trời, sang vì quyền cao, giàu nhất cả nước)

 

Câu nói này Thái Dương thủ cung mệnh, độc tọa ở cung Ngọ, ở cung đối ắt phải là cung Thiên Lương dộc tọa cung Tý, ngoài ra còn hội “Thiên Cơ, Thái Âm” ở cung Thân, ở cung sự nghiệp (tức cung quan lộc) thì gặp Cự Môn

 

Thái Dương chủ về sang quý (tức có địa vị, quan chức), khi nằm ở cung Ngọ là Thái Dương (tức mặt trời) lúc chính ngọ, người xưa cho là cực quý, vì trong 12 cung tinh hàn, Thái Dương ở cung Ngọ là Thái Dương sáng nhất, chói lọi nhất. Đồng thời Thái Âm hội với nó thì chủ về phú (tức giàu có), do đó khi kết cấu tinh hệ tốt, thì chủ về phú quý song toàn (xem hình 46).

 

Hình 46: Thái Dương tại Ngọ, Nhật Lệ Trung Thiên

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN 6

 

Thía Dương tọa thủ cung mệnh khi chịu ảnh hưởng của hai cung chứa Cự Môn, Thiên Lương hội chiếu. Cự Môn chủ về àm (tối tăm). Thiên Lương chủ về hình (bị phạt, bị đòn tra), hai sao này chỉ có ánh dương quang mãnh liệt mới có thể giải được. Bây giờ Thái Dương đã tại cung Ngọ thì đương nhiên hóa hình, ám thành sáng sủa, tốt đẹp an lành.

 

Nhưng kết cấu của nhóm sao này phải gặp sao Lộc và sao Văn thì mới được phú quý. Sao Lộc chỉ Lộc Tồn, Hóa Lộc, sao Văn chỉ Văn Xương, Văn Khúc. Người xưa trọng Lộc nên nói rằng: “Canh Tân chi niên sinh thân, phú quý toàn mỹ. Nữ nhân phùng chi, vượng phu phụ phong hầu” (Người sinh năm Canh Tân, phú quý đầy đủ tốt đẹp. Nữ mệnh nếu gặp như thế, giúp chồng phát đạt phong hầu). Lý lẽ ở đây là người sinh năm Canh vừa có Thái Dương Hóa Lộc, vừ mượn Lộc Tồn ở cung Thân hội chiếu. Còn người sinh ở năm Tân, thì hội với Cự Môn Hóa Lộc, Thái Dương cũng Hóa Quyền. Mà bản chất Thái Dương là chủ về quý, không gặp Lộc thì không thể gọi là phú quý song toàn được.

 

Nhưng Thái Dương ở cung Ngọ thì ánh sáng thật ra quá nhiều,không bằng Thái Dương ở cung Tỵ vẫn còn chỗ để phát triển (xem hình 47, 48). Do đó không có sao Văn thì chủ về chí lớn nhưng tài hèn, sự nghiệp không có gì. Nếu không có Văn tinh, mà lại gặp các sao Không, Hao thì chủ về hào nhoáng bề ngoài nhưng không có thực chất.

 

Hình 47: Thái Dương tại Tỵ gặp Văn, Lộc, chủ về phú quý

 

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN 7

Hình 48: Thái Dương cung Tỵ gặp sao Văn tốt hơn Thái Dương tại cung Ngọ.

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN 8

 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 9

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 13

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 22

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 25

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!