Sunday , February 5 2023
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

BÌNH GIẢI SAO THIÊN LƯƠNG

bình giải sao thiên lương

Thiên Lương sao trong hệ Nam đẩu, chủ về thọ lộc, hóa khí là Ấm, thuộc dương thổ (xin nhắc sao Tham Lang trong hệ Bắc đẩu chủ về tai ách tử vong). Cát chủ về tinh tế, sáng suôt. Hung chủ về chuyên chế. Cho nên Thiên Lương tuy …

Xem Thêm

HOÁ KỴ – THIÊN CƠ

hoá kỵ thiên cơ

Thiên Cơ Hóa Kị kể là thái quá thành ra mưu thâm họa diệc thâm. Trong sách Hồng Lâu Mộng có câu: “Cơ quan toán tận thái thông minh Toán khứ liễu khanh đích mệnh.”   Nghĩa là tính toán âm thầm bằng trí tuệ cao siêu, rút cuộc đưa …

Xem Thêm
error: Content is protected !!