Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / NHỮNG CÂU PHÚ VỀ LIÊM TRINH
những câu phúc về liêm trinh
những câu phúc về liêm trinh

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ LIÊM TRINH

Liêm Trinh Phá Quân hiểm phòng vô hạn.

(Số có Liêm Phá ở Mệnh luôn luôn phải đề phòng những hiểm nguy)

 

Liêm tại Cấn, Khôn cung, nữ mệnh trích lệ thương phu, nhược lại cô quả không môn tiềm ẩn; nam nhân bất đa truân tai ách ư thương lê

(Liêm Trinh độc thủ Dần hay Thân, số gái dễ xa chồng phải nhỏ nước mắt thương nhớ, nếu lại gặp phải Cô Thần Quả Tú thì xa hẳn hoặc góa chồng. sống đơn độc, trai được vợ hiền mà vợ lại chết sớm)

 

Liêm tọa Thân cung phùng Phụ Bật

Cách kiêm Hóa cát phúc quang vinh

(Liêm Trinh tọa thủ ở Thân có Tả Phụ hay Hữu Bật mà được Hóa Lộc, Hóa Quyền hay Hóa Khoa thì giàu sang)

 

Liêm Sát Sửu Mùi, Ất Kỷ âm nam khí hùng trí dũng, Tuần Triệt vô xâm kiêm hữu Khoa Sinh hạn đá danh tài tốc phát

(Liêm Trinh Thất Sát đồng Sửu hay Mùi không bị Tuần Triệt anh hùng trí dũng tuổi Ất, tuổi Kỷ gặp vận hạn có Hóa Khoa Tràng Sinh thì phấn phát mau chóng)

 

Liêm phùng Văn Quế cánh bôn ba

(Liêm Trinh đứng bên Văn Khúc càng bôn ba)

 

Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu hội Tướng Quân

(Liêm Trinh đứng miếu địa cùng sao Tướng Quân là người anh hùng dám đương đầu như thầy Trọng Do học trò Khổng Tử).

 

Vương Lương ải ngục Liêm Trinh hãm Địa Kiếp ư Hỏa cung

(Liêm Trinh đóng Tỵ gặp Địa Kiếp như vl ngộ nạn trong ngục thất)

 

Liêm Trinh Tỵ Hợi chớ bàn

Chàng Tiêu thuở trước tân toan ngục trường

 

Công danh đợi tuổi tác cao

Giáp Liêm giáp Sát đoán nào có sai

(Mệnh cung bị Liêm Trinh, Thất Sát giáp thì về già mới nên công danh)

 

Liêm Hao Tài Bạch cùng ngồi

Phá tan tổ nghiệp ra người lãng nhân

(Liêm Trinh Phá Quân vào Tài Bạch phá tổ nghiệp bỏ quê hương mà đi)

 

Tham Liêm đồng độ đảo điên

Trai thì phiêu lãng gái duyên dâm tàng

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 15

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!