Thursday , January 24 2019
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

SA TRUNG THỔ – BÍNH THÌN ĐINH TỴ

bính thìn đinh tỵ sa trung thổ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thìn Đinh Tỵ, Thìn khố Tỵ tuyệt, Thiên can Bính Đinh đều thuộc Hỏa. Thổ vào tuyệt địa, đến chổ ẩn tàng (khố) lại được hỏa sinh cho nên gọi bằng Sa Trung Thổ”.   Thổ tới khố không phải cát …

Xem Thêm
error: Content is protected !!