Thursday , June 13 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / VŨ KHÚC THẤT SÁT
vũ khúc thất sát
vũ khúc thất sát

VŨ KHÚC THẤT SÁT

Về cách Vũ Sát, phú nôm của Tử Vi Khoa có câu:

Vũ Quyền Thất Sát ở cùng

Thai Tọa Khôi Việt ba phương chiếu về

Ấy là phát võ uy nghi

 

Về câu phú: Vũ Khúc Thất Sát ư Mão địa, mộc yểm lôi kinh chỉ vào cách Vũ Khúc Thất Sát ở Mão, mộc yểm lôi kinh ý chỉ tai nạn. Ở Mão hay xảy ra bị thương nơi đầu vì tường đổ, cây gẫy, sét đánh. Ở Dậu hay xảy ra té ngã, xe cộ và thú vật cắn.  Vũ Khúc Thất Sát Mão hay Dậu mà thấy Thiên Hình Song Hao hay Sát Kị cũng là số bị cướp trộm, kể cả luôn vào vận hạn.

 

Vũ Sát tại Mão Dậu, đây là kết cấu rất mạnh, cần có Tả Hữu mới thật tốt. Gặp thêm Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn thì những tế ngộ trong đời mới được thuận lợi, nếu không dễ sống cô lập, không có cứu viện lại còn phá tài

 

Vũ Sát gặp 6 sát tinh nên tham gia vào quân đội, cảnh sát hoặc bảo an. Sát tinh quá nhiều nên làm đồ tể. Gặp văn tinh hoặc Khoa Lộc Quyên thì nên làm bác sĩ ngoại khoa, gặp Liêm Kỵ thì hợp theo khoa phụ sản.

 

Vũ sát gặp sao sát hình, thêm Lộc Mã thì nên làm ăn kinh doanh

 

Nữ mệnh Vũ Sát nên lấy chồng hơn mình ít nhất 8 tuổi.

 

Vào hạn, Vũ Sát có nhiều biến động, phải xem các sao hội hợp để định. Gặp Hoá Kỵ thì bị đình chỉ chức vụ, vỡ nợ, gặp sát tinh thì trắc trở hoặc sức khoẻ kém.

 

Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư đưa ra câu: Linh Xương Đà Vũ hạn chí đầu hà là thế nào? Theo nghĩa thì Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, gặp Vũ ở vận hạn chết sông nước hoặc tự trầm hoặc tai nạn.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 5

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 6

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!