Friday , October 7 2022
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

THIÊN LƯƠNG THÁI DƯƠNG

thiên lương thái dương

Bây giờ bàn sang cách Thiên Lương đồng cung với Thái Dương ở Mão và Dậu. Nếu ở Mão thì phải được Hóa Lộc và Văn Xương tức cách Dương Lương Xương Lộc đã nói ở sao Thái Dương. Thiếu Xương Lộc tốt đẹp mất đi một nửa.   Ở …

Xem Thêm
error: Content is protected !!