Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / NHẬT NGUYỆT PHẢN BỐI CHỦ CÔ KHẮC
nhật nguyệt phản bối
nhật nguyệt phản bối

NHẬT NGUYỆT PHẢN BỐI CHỦ CÔ KHẮC

Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối
(Thái Dương, Thái Âm kỵ nhất là quay lưng lại)

Các nhà Đẩu số xưa nay vẫn thường xem “Nhật Nguyệt phản bối” một cách cục rất lớn, chẳng hạn như cung mệnh và cung thiên di là cung vị điều có Thái Âm hoặc Thái Dương “phản bối”, thì sẽ được coi là một kết cấu tiên thiên khá xấu.

“Phản bối” của Nhật Nguyệt thực ra là hai sao Thái Dương và Thái Âm đồng thời mờ tối. Thái Dương từ cung Thân mặt trời bắt đầu lặn ở hướng tây cho đến cung Sửu mặt trời vẫn chưa mọc, cho nên Thái Dương đóng ở sáu cung viên Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu là mờ tối (Xem hình 4). Trong lúc Thái Âm thì từ cung Dần, trăn lặn về tây, đến cung Mùi trăng chưa mọc, cho nên Thái Âm đóng ở sau cung viên Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi là mờ tối (Xem hình 5).

Nhưng trong sáu cung viên Thái Dương mờ tối, chỉ ở ba cung viên là Tuất, Hợi, Tý thì Thái Dương nằm một mình, ở các cung viên còn lại, Thái Dương hoặc ở chung với Thiên Lương, hoặc ở chung với Cự Môn.

Trong sáu cung viên Thái Âm mờ tối , chỉ ở ba cung viên là Mão, Thìn, Tỵ thì Thái Âm nằm một mình, ở các cung viên còn lại, Thái Âm hoặc ở chung với Thiên Cơ, hoặc ở chung với Thiên Đồng.

Ở hai cung Sửu, Mùi thì Thái Dương và Thái Âm ở chung với nhau. Do đó Nhật Nguyệt đồng thời mờ tối, mà nằm một mình ở hai cung viên hội chiếu, thì chỉ có hai trường hợp là Thái Dương cư Tuất, Thái Âm cư Thìn và Thái Dương cư Hợi, Thái Âm cư Mão mà thôi.

Hình 4: Các cung viên Thái Dương mờ tối

thái dương mờ tối

Hình 5: các cung viên Thái Âm mờ tối

thái âm mờ tối

 

Hình 6: Nhật Nguyệt phản bối (1)

nhật nguyệt phản bối

 

Hình 7: Nhật Nguyệt phản bối (2)

nhật nguyệt phản bối

 

Hai trường hợp này đều gọi là: “Nhật Nguyệt phản bối” (Xem hình 6, hình 7)
Chẳng hạn như xung mệnh và cung thiên di có Nhật Nguyệt phản bối, người sinh vào ban ngày, Thái Dương tại cung thiên di, thì tốt hơn một chút so với Thái Âm tại cung mệnh, Thái Dương tại cung thiên di, vì người sinh ban ngày hạp Thái Dương, nếu người sinh vào ban đêm, thì tình hình ngược lại, hạp với Thái Âm cư tại cung mệnh.
“Nhật Nguyệt phản bối” có “Bách quan triều củng” Thì tình hình tương đối tốt hơn, nếu không có “triều củng” mà lại gặp Sát, Kỵ, thì cuộc đời quá cô độc, khắc khổ.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 5

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 14

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 17

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI 22

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI

Kỵ Ám đồng cư mệnh cung, tật ách khốn nhược uông luy. (Kỵ Ám đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!