Thursday , June 6 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI
SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 1
rời cha mẹ đi làm con nuôi

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất.

(Phụ Bật đơn tọa cung mệnh, rời bỏ tổ tông đi làm con nuôi)

 

Chú văn nói rằng: “Nếu cung mệnh vô chính diệu, chỉ có Tả Phụ Hữu Bật thủ chiếu, ắt khó làm cha mẹ, từ nhỏ đã rời bỏ tổ tông, đi làm con nuôi, lấy họ người khác là tốt”. (Xem hình 110,111).

 

Đẩu Số xem trọng đối tinh (sao đi đôi với nhau thành đôi). Đối tinh chủ yếu là Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn Thiên Mã, Kình Dương Đà La, Hỏa Tinh Linh Tinh. Nếu đối tinh không đi với nhau, lực lượng của nó sẽ yếu đi. Đối tinh đồng cung thì lực lượng sẽ mạnh nhất. Đối tinh ở hai cung đối nhau, lực lượng mạnh thứ hai. Đối tinh hội nhau bằng “Song phi hồ điệp thức” (cách thức giống như hai con bướm  bay song song), lực lượng sẽ kém hơn nữa. Đối tinh phân tán àm hội nhau thì lực lượng càng kém (Xem hình 112).

 

Một tình hình đặc biệt là “Tương giáp”  (giáp nhau) ví dụ như Tả Hữu giáp, Hỏa Linh giáp, v.v… Lực lượng mạnh thế nào, ta nên dùng chính diệu bị giáp mà suy đoán. Chẳng hạn như Tả Hữu giáp Tử Phá (tức Tử Vi và Phá Quân) thì lực lượng mạnh hơn so với Tả Hữu giáp Thiên Cơ.

 

Điều phú văn nói giống như đưa ra một ví dụ, thực ra không  chỉ Phụ Bật đơn thủ cung mệnh là “ly tông thứ xuất”.

 

Hiệu quả của Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh cũng thuộc trường hợp như thế (xem hình 113,114).

 

Có người hỏi rằng tại sao hông nói Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi

 

Thiên Việt? Câu trả lời là vì do hai sao Phụ Bật có tính chất đặc thù, chủ yếu xem về người thân ruột thịt trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái… Tính chất này giống với Hỏa Linh.

 

Do đó khi xem phải có anh em khác dòng giống hoặc có hai cha hai mẹ… thì Phụ Bật và Hỏa Linh là mấu chốt quan trọng, các đối tinh còn lại để tham khảo phụ trợ mà thôi.

Hình 110: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi

 

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 6

Hình 111: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi. (Lá số đầy đủ hình 110)

 

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 7

Hình 112: Lực lượng của đối tinh (gồm 4 ví dụ)

 

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 8 SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 9 SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 10 SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 11

Hình 113: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ

 

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 12

Hình 114: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ. (Lá số đầy đủ của hình 113)

 

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 13

 

 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 14

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 18

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 21

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 24

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!