Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / VÒNG THÁI TUẾ / BÌNH GIẢI SAO THÁI TUẾ
thái tuế
thái tuế

BÌNH GIẢI SAO THÁI TUẾ

Những sao của vòng Thái Tuế chỉ đi theo chiều thuận dù nam hay nữ, âm nam dương nữ hay dương nam âm nữ.

 

Thái Tuế gặp các sao tốt mọi sự êm ả, nếu gặp hung sát tinh hay lưu niên Sát Kị tinh ắt sinh lắm phiền nhiễu. Thái Tuế gặp Hóa Kị, Đà La bất lợi cho công danh, dễ bị tai tiếng kiện cáo tranh giành.

 

Thái Tuế rất sợ gặp Thái Dương hãm Hóa Kị và Cự Môn Hóa Kị. Thái Tuế cũng không nên đứng vào cung tiểu hạn đối xung với Mệnh cung sách Trung Quốc gọi bằng “phạm Thái Tuế”. Có những lá số mà Thái Tuế lúc nào cũng đối xung với Mệnh cung thì thường bị những khó khăn trở ngại luôn luôn.

 

Thái Tuế thuộc dương, lợi cho người sinh năm âm và ngược lại. Như vậy lý luận gọi bằng âm dương điều hòa nếu có gặp Sát Kị thì họa hại cũng giảm.

 

Thái Tuế bản tính lạnh lùng, xét đoán và lý luận. Có câu phú: “Thân cư Thái Tuế dữ nhân quả hợp” Thái Tuế gặp Xương Khúc Khoa Quyền văn chương đanh thép. Thái Tuế gặp Tấu Thư ăn nói biện thuyết. Mệnh phùng Tuế Tấu nói bằng sấm vang.

 

Thái Tuế đứng với Hoa Cái ở Mệnh cung giọng lưỡi kiêu kỳ. Thái Tuế đi với Tham Lang nói không thực, lòng không thành thật:

 

Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

 

Thái Tuế gặp Quan Phủ là có chuyện kiện tụng:

 

Sát Hình cô độc tính ương

Quan Phủ Thái Tuế đến thường công môn

 

Thái Tuế gặp Không Kiếp làm ăn suy vi:

 

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ giá do người gây ra

 

Thái Tuế kị gặp sao Bệnh Phù:

Bệnh Phù Thái Tuế dở thay

 

Mệnh Thân Hồng Đào vận hạn đến Thái Tuế Kiếp Sát thì vợ chồng chia ly:

 

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn gặp Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

 

Thiên Phủ, Đà La, Thái Tuế thủ. Mệnh cung nơi cung Tỵ là người hay nói càn nói rỡ:

 

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

 

Vận đến sao Thái Âm hãm mà bị Đà La Bạch Hổ, Thái Tuế xung chiếu thì dễ có tang mẹ:

 

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hãi thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

 

Cung bào huynh Thái Tuế đi với Xương Khúc có người anh em nổi danh:

 

Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

 

Thê cung Đà La Thái Tuế thì vợ chua ngoa:

 

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

 

Cung tử tức Thái Tuế đứng với Xương Khúc thêm Long Phượng thì con cái vẻ vang:

 

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong

 

Nhưng sao Thái Tuế vào cung Tài Bạch lại thường không đắc thế lắm. Hãy đọc những câu phú sau đây:

 

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái Tuế đa đoan

Thiên Cơ Thái Tuế gian nan mọi đường

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!