Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH
THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH 7
thái dương văn xương

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH

Thái Dương hội Văn Xương ư quan lộc, ngọc điện truyền lô

(Thái Dương hội Văn Xương ở quan lộc, được truyền lô ở điện ngọc)

 

Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như Thái Dương hội với Văn Xương ở cung quan lộc, gặp cát tinh thì phú quý toàn mỹ, ắt làm chức tể Tướng.”

 

Cách nói như thế cũng có chút khoa trương nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Vì Thái Dương chủ quý, vì thế cho nên rằng ở đúng cung quan lộc là quý cách, nhưng phải là Thái Dương nhập miếu, nếu nó nằm vào sáu cung Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, thì phải . giảm bớt tính chât tốt đẹp đi rất nhiều. Mà dù có nhập miếu, nếu gặp sao Văn cũng chưa chắc “ắt làm chức Tể Tướng”.

 

Trái lại, câu phú này thì khá thực tế, chỉ nói là “Ngọc điện truyền lô”, vậy chỉ nói là đắc ý về mặt khoa danh mà thôi.

 

Tử Vi Đẩu Số nguyên có một cách cục gọi là “Dương Lương Xương Lộc, truyền lô đệ nhất nhân” (Dương Lương Xương Lộc, là người đầu tiên được sướng danh trong lễ Truyền Lô, tức đậu Trạng Nguyên). Cách cục này lấy nhóm sao “Thái Dương Thiên Lương” ở cung Mão làm chuẩn, thêm vào đó là gặp Văn Xương và Lộc Tồn, mới là hợp cách. Nhưng đây chỉ là nhóm sao đóng ở cung mệnh.

 

“Dương Lương Xương Lộc” gặp ở cung quan lộc, cũng chỉ về khoa danh đắc ý, xuất thân bằng cong đường chính (Chính đồ xuất thân). Vào thời Minh, Thanh, nếu do quyên nộp cho nhà nước hoặc nhờ quân công mà được làm quan thì bị coi là Dị lộ công danh, tức có công danh  không phải bằng con đường chính) (xem hình 81,82). Phàm người có thể làm được chức Tể Tướng, phải là người “Chính đồ xuất thân”. Có thể là do nguyên nhân này mà các Thuật sĩ hai đời Minh, Thanh mới khoa trương ý nghĩa của câu “Ngọc điện truyền lô” mà cho là “có thể là chức Tể Tướng”.

 

Câu phú này trong Toàn Tập và Toàn Thư được sửa thành: “Thái Dương hội Văn Xương ư quan lộc, hoàng điện thủ ban chi quý.” (Thái Dương hội Văn Xương ở Quan Lộc, quý được gọi tên hàng đầu ở điện vua) tuy khác so với sao bản nhưng cũng có thể nhận ra sự khoa trương.

 

Lại nữa, Thái Dương cư Ngọ, nếu đây là cung quan lộc, thì lại dễ rơi vào trường hợp hư danh, hư vị (xem hình 82). Điều này không thể không biết.

Hình 81: Cung quan lộc gặp Dương Lương Xương Lộc, chủ về khoa danh đắc ý.

 

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH 12

Hình 82: một số ví dụ về Ngọc điện truyền lô, nhưng Thái Dương cư Ngọ, dễ bị hư danh hư vị

 

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH 13

Hình 83:  Một số ví dụ thực cung quan lộc gặp Dương Lương Xương Lộc

 

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH 14

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 15

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 19

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 28

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 31

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!