Friday , July 19 2024
Trang Chủ / CÁC SAO ĐƠN KHÁC / THIÊN Y THIÊN RIÊU
thiên y thiên riêu
thiên y thiên riêu

THIÊN Y THIÊN RIÊU

Thiên Riêu thuộc thủy, cư Mão Dậu Tuất Hợi là nhập miếu, còn lại là hãm địa. Nhập miếu vượng, nho nhã văn vẻ, học rộng, kiến thức phong phú, xã giao rộng, phú quý lắm kẻ hầu hạ, phúc dày, đam mê tửu sắc, tính thích dâm lạc. Hội ác tinh, tan cửa nát nhà, vì sắc mà gặp họa.

 

Nếu rơi vào cung hãm chủ về đa tình đa dâm, đa nghi thái quá, dễ đi lầm đường, đam mê tửu sắc. Sao Thiên diêu gặp phải ác tinh, chủ về khuynh gia bại sản, vì sắc dục mà phạm tội. Đại hạn, tiểu hạn, hoặc lưu niên có Thiên diêu đến, chủ về hôn nhân tùy tiện không cần mai mối, không cần nghi thức kết hôn. Cần phòng tai họa về sông nước, tái hôn.

 

Thiên diêu hợp với cung Thiên di, chủ về ra ngoài được quý nhân phù trợ, Thiên diêu không hợp với cung Phúc đức chủ về thân tâm vất vả, lại gặp rắc rối về tình cảm.

 

Thiên diêu không ưa thủ mệnh ở tại Sửu hoặc Mùi, chủ về dễ quyến luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt. Văn xương, Văn khúc đồng độ với Thiên diêu, ắt là người phong lưu ưa thiết thực, tự đánh giá mình quá cao.

 
Thiên diêu hội các sao Sát Kị, sẽ làm mạnh thêm tính chất vì sắc mà gây nên họa, xem xét kỹ tổ hợp tinh hệ chính diệu và xem ở cung nào mà định. Nếu ở cung Tài bạch, chủ về vì tử sắc mà phá tài; ở cung Điền trạch chủ về sản nghiệp của ông bà hay cha mẹ bị phá tán; ở cung Phu thê chủ về trùng hôn, tái hôn; ở cung Phúc đức chủ về tư tưởng thường hay bị hỗn loạn, không thể trầm tĩnh.

 

Riêu đắc địa đứng cùng Tràng Sinh, Đế Vượng tài hoa, tao nhân mặc khách. Riêu gặp Lưu Hà thông minh hoạt bát làm việc lẹ làng trôi chảy.

 

Thiên Riêu đứng với Phá Quân hãm lại có cả Thiên Mã dễ thành du đãng, hoặc tâm tính bội bạc khó chơi. Thiên Riêu đứng với Thiên Đồng ở Phu Thê cung là có cuộc tình tay ba, ngoại tình.

 

Trong chương Đẩu số phát vi luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Huyên uẩn (một tên gọi khác của Thiên Riêu) tam cung (cung đứng thứ ba là cung Thê) tắc tà dâm nhi đan tửu” nghĩa là: sao Thiên Riêu đóng cung thứ ba thì tà dâm và mê luyến.

 

Câu này không mấy nhắc tới Thiên Đồng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì phải có Thiên Đồng mới tà dâm ngoại tình như câu:

Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình chẳng sai.

Chỉ Thiên Riêu không thôi thì bất chính cả hai.

 

Những câu phú về Thiên Riêu có:

Riêu tại Hợi vi minh mẫn

(Thiên Riêu đóng Mệnh ở Hợi con người minh mẫn)

 

Riêu Đà Kị đi liền ba cung mà có cung Mệnh Thân ở một trong ba cung ấy thì luôn luôn gặp họa

 

Hạn phùng Riêu Hỉ Đào Hồng

Gái trai tơ tưởng những lòng dâm phong

 

Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa

Những loài ác thú tránh xa chớ gần

 

Riêu Xương Mộc Kình Sát ư lão hạn loạn dâm Võ Hậu

(Về già, hạn gặp Riêu Xương, Mộc Dục, Kình Dương và những sát tinh khác thì lòng vẫn còn nghĩ những chuyện dâm đãng như bà Võ Hậu)

 

Thiên Riêu cư Tài Bạch họa đổ sinh ương

(Thiên Riêu đóng vào cung Tài ham cờ bạc mất nghiệp)

 

Thiên Riêu, Thiên Hỉ đa chiêu quái dị chi tai

(Thiên Riêu đứng với Thiên Hỉ hay có những rủi ro lạ lùng)

 

 

Vũ Riêu Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Việt Kị ắt phường điếc câm

(Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái bị ngọng, nói lắp)

 

Thiên Riêu Tài Mệnh sinh ương

Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè

.

Tham Lang những thích ăn sang

Riêu Kị tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng

 

Phá Quân Riêu Mã hợp vào

Ắt phường du đãng ai nào dám thân

 

Mấy người hiếu sắc hoang tình

Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y

 

Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài

Lại thêm Binh Tướng gái trai hoang đàng

 

Số Riêu Hỉ tai bay vạ gió

Mệnh Không Kiếp lắm độ gian truân

 

Xương Riêu đáng sợ thay là

Ấu nhi mà đã bôn ba dâm loàn

 

Tham Liêm hãm mệnh gian tà

Hồng Đào Riêu Hỉ ắt là dâm bôn

 

Đào Riêu hội bên mình khá rõ

Không quí tinh Tử Phủ ngoại dâm

 

Dương Đà điếc lác thế âu

Thiên Riêu mộng hiện lại sầu mộng tinh

(Thiên Riêu vào cung Tật Ách)

 

Thiên Riêu Hóa Kị ra ngoài

Đa chiêu nhục mạ chẳng ai yêu mình

 

Hồng Riêu Cơ Tấu Vũ Đào

Làm nghề ca xướng tiến vào nhà Quan

(Nói những sao trên đóng cung Quan Lộc, phần nhiều là nữ mạng)

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 15

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!