Saturday , July 20 2024
 • quẻ quan - phong địa quan

  QUẺ 20 – QUẺ QUAN – PHONG ĐỊA QUAN

  Cách “Hạn bồng phùng hà” (Bèo hạn gặp nước)   Tượng “Vân bình tụ tán chi tượng” (Bèo mây tan hợp)   Hình ảnh Ao bèo bị khô hạn lâu ngày, bèo phải bám vào bùn đất cứng để sống thoi thóp. Bất …

 • quẻ lâm - địa trạch lâm

  QUẺ 19 – QUẺ LÂM – ĐỊA TRẠCH LÂM

  Cách “Phát chính thi nhân” (Làm điều nhân nghĩa).   Tượng -“Quân tử dĩ giáo tư chi tượng” (người quân tử dạy dân, che trở, bao bọc dân). -“Trạch thượng hữu địa” (Trên đầm có đất).   Hình ảnh…

 • quẻ cổ - sơn phong cổ

  QUẺ 18 – QUẺ CỔ – SƠN PHONG CỔ

  Cách “Suy ma phân giao” (Gió quấn khe núi).   Tượng -“Âm hại tương liên chi tượng” (Điều hại cùng tới). -“Sơn hạ hữu phong” (Dưới núi có gió): Gió độc.   Hình ảnh Vui theo thì tất có công vi…

 • quẻ tùy - trạch lôi tùy

  QUẺ 17 – QUẺ TÙY – TRẠCH LÔI TÙY

  Cách “Song xa kháo nhai” (Hai xe tự vào nhau).   Tượng “Trạch trung hữu lôi” (Giữa đầm có sấm nổ).   Hình ảnh Dự là vui vẻ, vui thì có nhiều người theo, Tùy là theo. Đoài là vui, Chấn động l…

 • quẻ dự - lôi địa dự

  QUẺ 16 – QUẺ DỰ – LÔI ĐỊA DỰ

  Cách “Thanh long đắc vị” (Rồng xanh đứng đúng vị).   Tượng – “Thượng hạ duyệt dịch chi tượng” (Trên dưới vui vẻ). – “lôi xuất địa phấn” (Sấm động đất chuyển).   Hình ảnh Có Đại H…

 • quẻ khiêm - địa sơn khiêm

  QUẺ 15 – QUẺ KHIÊM – ĐỊA SƠN KHIÊM

  Cách “Nhị nhân phân kim” (Hai người chia nhau vàng).   Tượng “Địa trung hữu sơn” (Trong đất có núi).   Hình ảnh Đại Hữu là có lớn, thịnh vượng không nên đầy quá, phải nhún nhường nên sau quẻ…

 • quẻ đại hữu - hỏa thiên đại hữu

  QUẺ 14 – QUẺ ĐẠI HỮU – HỎA THIÊN ĐẠI HỮU

  Cách “Khuyển mộc hô tước” (Chặt cây bắt được thêm tổ chim).   Tượng -“Kim ngọc mãn đường chi tượng” (Vàng bạc đầy nhà). -“Hỏa tai thiên tượng” (Trên trời có lửa cháy sáng  rực).   Hình ảnh M…

error: Content is protected !!