Saturday , May 18 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 1
cơ nguyệt đồng lương mệnh xuất gia

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai.

(Thiên Phúc thủ ở Không vị, sống nơi cõi Phật)

“Không vị” phú văn nói ở đây phải là cung mệnh.

 

Chú văn nói rằng: “Nếu thân mệnh tọa ở Không vị, có Thiên Cơ, Thiên Đồng tam hợp chính chiếu, ắt chủ về làm người sư tăng đạo sĩ. Gặp Cát tinh thì phúc dày, gặp Hung tinh chắc chắn là mệnh sư tăng đạo sĩ. Không luận là tốt được.”

 

Thiên Cơ hóa khí là Thiện; Thiên Đồng hóa khí là Phúc. Vì thế gọi là Thiện Phúc.

 

Nhưng có một bài quyết thời cổ lại nói rằng: “Cơ Lương Đồng chiếu mệnh thân Không, thiên nghi tăng đạo” (Cơ Lương đồng chiếu cung mệnh hoặc cung thân tọa ở Không vị, thiên về làm tăng sư đạo sĩ).

 

Bài quyết này nói rằng ba sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Thiên Đồng hội chiếu cung mệnh, mà cung mệnh lại gặp sao Không.

 

Theo Trung Châu học phái sở truyền thì cách cục này chỉ khi cung mệnh tại Dần, đối cung có “Thái Dương, Cự Môn”. Cung mệnh gặp chính Không là Tiệt Không, lại gặp các sao Không khác xung chiếu, thì mới là mệnh xuất gia. (Xem hình 108,109).

 

Cách cục này hội tụ Thiên Đồng, Thái Âm ở cung Ngọ, Thiên Lương, Thiên Cơ ở cung Tuất, vì thế gọi là “Thiện Phúc” cũng được, gọi là “Cơ Lương Đồng” cũng được.

 

Nhưng theo ý của phú văn lại không giống với chú văn. Chú văn nói: “Thiên Đồng, Thiên Cơ tam hợp chính chiếu”. Phú văn lại nói là: “Thiện Phúc thủ ư Không vị”. Vậy là biến thành chuyện không thể xảy ra, vì Thiên Cơ, Thiên Đồng căn bản là không thể cùng thủ một cung.

 

Vì thế hoài nghi phú văn có lẽ nói: “Ấm Phúc thủ ư Không vị”. Tức là Thiên Cơ, Thiên Lương ở hai cung Thìn, Tuất.

 

Trong Đẩu Số, tổ hợp bốn sao Cơ Nguyệt Đồng Lương vô cùng nhạy bén, biến hóa cũng vô cùng lớn lao. Điều phú văn muốn nói ở đây gần như là ảnh hưởng của sao Không đối với tổ hợp bốn sao này, nhưng chính vì sự biến hóa của tổ hợp này quá lớn, cho nên khi suy đoán phải cực kỳ cẩn thận.

Hình 108: Thiện Phúc thủ Không vị là mệnh xuất gia

 

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 6

Hình 109: Thiện Phúc hội tại cung mệnh chủ về xuất gia

 

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 7

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 8

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 12

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 16

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 25

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!