Tuesday , May 11 2021
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / THÁI DƯƠNG CỰ MÔN
thái dương cự môn dần thân
thái dương cự môn dần thân

THÁI DƯƠNG CỰ MÔN

Cự Môn sở dĩ thành ám vì khả năng cản ngăn che khuất của nó. Vậy thì tính chất căn bản của Cự Môn là một vật gây chướng ngại. Đã gây chướng ngại tại sao nó đứng với Thái Dương ở cung Dần lại thành tốt?

 

Trong vũ trụ duy chỉ có vầng Thái Dương không vật gì có thể che khuất bởi vậy Thái Dương đắc địa không sợ Cự Môn.

 

Cự Môn Thái Dương ở Dần tốt hơn ở Thân. Vì Dần cung Thái Dương quang huy cònmạnh trong khi ở Thân Thái Dương đã về chiều sức không đủ. Câu phú “Cự Nhật Dần Thân quan phong hầu bá” không hẳn là vậy.

 

Tại Dần hay Thân đều tốt với Thái Dương Hoá Lộc. Tại Thân tuy vất vả về sau, nhưng tiền bạc hanh thông, có thể dùng tài ăn nói để cầu tài. Thái Dương Khoa tạo tiếng tăm, tại Dần tốt hơn Thân.

 

Thái Dương Hoá Kỵ và Cự Môn Hoá Kỵ chủ về người ưa phạm thượng, bất hoà với người nam hoặc thượng cấp. Có thêm tứ sát, chủ về điều tiếng thị phi, nhất là Hình Dương. Có thể kiện tụng. Chính vì vậy Thái Dương Hoá Kỵ vào ngành luật pháp, công an, quân đội sẽ đỡ hơn.

 

Nữ mệnh Nhật Cự dễ trở ngại tình cảm, dễ sa chân lỡ bước, kết hôn muộn tốt hơn.

 

Cự Nhật cung mệnh, tới đại hạn hoặc lưu niên, gặp sao cát phát triển sự nghiệp, hung thì lý tưởng không thành hiện thực.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 15

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

One comment

  1. Nguyenthingocsuong.hangkimbinh

    Ngay 21thang 10 nam 1990 nu mạng
    Ng
    ay 17thang 3 nam1967 nam mang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!