Thursday , March 21 2019
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

giáp thìn ất tỵ phú đăng hoả

Sách Bác Vật Vựng Biên ghi: “Giáp Thìn, Ất Tỵ, Tỵ là độ gốc lúc mặt trời lên đến đỉnh và sắp lẫn về Tây. Ánh chiều tà còn tung ra chiếu sáng vạn vật. Đồng thời cũng là lúc thiên hạ sửa soạn lên đèn.   Phú Đăng Hỏa …

Xem Thêm
error: Content is protected !!