Sunday , February 5 2023
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

HOÁ KỴ – THIÊN CƠ

hoá kỵ thiên cơ

Thiên Cơ Hóa Kị kể là thái quá thành ra mưu thâm họa diệc thâm. Trong sách Hồng Lâu Mộng có câu: “Cơ quan toán tận thái thông minh Toán khứ liễu khanh đích mệnh.”   Nghĩa là tính toán âm thầm bằng trí tuệ cao siêu, rút cuộc đưa …

Xem Thêm
error: Content is protected !!