Tuesday , February 20 2024
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

THÀNH ĐẦU THỔ – MẬU DẦN KỶ MÃO

mậu dần kỷ mão thành đầu thổ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Mậu Dần Kỷ Mão là 2 Thiên Can đều là Thổ. Dần thuộc cấn sơn, thổ tích thành núi cho nên gọi là “Thành Đầu Thổ”.   Quẻ Cấn, Kinh dịch giải thích là núi (Cấn vi sơn). Mạng nạp âm Thành …

Xem Thêm
error: Content is protected !!