Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / NGŨ HÀNH NẠP ÂM / THÀNH ĐẦU THỔ – MẬU DẦN KỶ MÃO
mậu dần kỷ mão thành đầu thổ
mậu dần kỷ mão thành đầu thổ

THÀNH ĐẦU THỔ – MẬU DẦN KỶ MÃO

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Mậu Dần Kỷ Mão là 2 Thiên Can đều là Thổ. Dần thuộc cấn sơn, thổ tích thành núi cho nên gọi là “Thành Đầu Thổ”.

 

Quẻ Cấn, Kinh dịch giải thích là núi (Cấn vi sơn). Mạng nạp âm Thành Đầu Thổ tính tình trung trực chất phác, thích giúp người, trung thành nếu như mệnh số bình thường.

 

Mệnh số hội tụ cách cục tốt thì khí thế khác hẳn, núi chính là nơi của rồng ấp, cọp ở. Người này mang chí lớn với tâm chất sảng trực xem thành bại làm thường tình. Thời loạn cũng như lúc bình đều có thể dùng vào vai trò lãnh đạo gây cơ dựng nghiệp theo chiều hướng thiện.

 

Mậu Dần Kỷ Mão thì Dần Mão đều thuộc Mộc, Mộc khắc Thổ cho nên ở bình thời dễ nên công hơn loạn thế.

 

Ý tượng

  1. Người có tính nguyên tắc, cá tính cô độc, cao ngạo, không hợp quần chúng
  2. Có thể y và kế hoạch mà hành sự, hoặc tuan thủ giới hạn của quy định, không vượt quy củ
  3. Rất kiên trì và cố chấp, vì vậy có cơ hội mới có thành tựu, hoặc là người cô độc và tự đánh giá mình cao một cách ảo tưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!