Monday , August 10 2020
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

THẠCH LỰU MỘC – CANH THÂN TÂN DẬU

canh thân tân dậu thạch lựu mộc

Sách Bác Vật Vựng Biên viết: “Canh Thân Tân Dậu, Thân là tháng bảy, Dậu là tháng tám, thời gian này mộc suy yếu cơ hồ tuyệt diệt chỉ có cây lựu kết trái cho nên gọi bằng Thạch Lựu Mộc.   Kim khắc Mộc, Kim như đao búa, thạch …

Xem Thêm
error: Content is protected !!