Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / VÒNG BÁC SĨ / BÌNH GIẢI SAO TẤU THƯ
tấu thư
tấu thư

BÌNH GIẢI SAO TẤU THƯ

Hành Kim

Luôn luôn có bộ Kình Đà chiếu

  • Chủ về bằng sắc, ấn tín và thư từ (VVT)
  • Lợi ích cho việc làm văn, đàm luận, ca hát (TTL)
  • Vui vẻ, nói năng khôn khéo (TTL)
  • Thanh Long cơ biến đủ điều,
  • Tấu Thư nói ngọt (ăn nói ngọt ngào), người theo ngay về

 

Hội với Hóa Kỵ miếu vượng thì chủ thông minh, học vấn, là người làm việc về lập văn bằng, biên bản, khế ước, được nhiều bổng lộc (VVT)

Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT). Gặp Vũ, Hỉ Đào thì ưa thích nghệ thuật, hành nghề ca vũ nổi tiếng (VVT)

 

Mệnh có Tấu Thư thì bị nhiều khẩu thiệt. Chú ý Tấu Thư bao giờ cũng có Kình Đà tam hợp xung chiếu:

Tấu Thư thủ Mệnh thị đa khẩu thiệt chi nhân (15)

 

Mệnh có Tấu Thư Hoa Cái hội họp thì là người thanh nhã, thanh cao hơn người:

Tấu Thư Hoa Cái thanh kỳ, Mộc (Mộc Dục) Riêu Hoa Cái ắt thì dâm bôn

Tật cung Thai Hổ huyết băng, Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao

 

Bạch Hổ Tấu Thư đồng cung thì chủ về may mắn trên đường công danh thi cử:

Hổ mà gặp Tấu đồng cung, Công danh thi cử nên công dễ dàng

 

Tấu Thư gặp Lưu Lộc Tồn thì rất tốt, chủ hanh thông về công danh tài lộc:

Tấu Thư lưu Lộc cát tường,

Thanh Long Tướng, Phục là đường hiển vinh (B181)

Tấu Thư chưa có bao giờ,

Tuần Không ngộ Kỵ rõ ràng sứt môi (B183)

 

Cự Đà Tấu Tuế thì bị kiện tụng. Chú ý Tấu Thư bao giờ cũng có Kình Đà tam hợp xung chiếu:

Cự, Đà, Tấu, Tuế một đoàn,

Tháng ngày chầu chực công môn miệt mài (AB)

 

Mệnh có Đào Hồng Tấu Vũ thì khéo về kim chỉ vá may

Khéo nghề kim chỉ vá may, Đào Hồng Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung (13)

 

Hồng, Khôi, Xương, Tấu hội họp thì là mưu sỉ đắc dụng, có tiếng tămTheo NMB nếu gặp thêm Hóa Kỵ thì không nên trăng hoa thì sẽ phong lưu

Hồng, Khôi, Xương, Tấu phù tri, Sân rồng kén bảng, danh đề ở cao (QXT)

 

Tuổi Giáp Kỷ Mệnh có cách Tử Phủ Vũ Tướng, hạn gặp Đồng, Xương, Tấu Thư, Kình Dương hội họp thì tiền bạc hưng vượng, phúc thọ dồi dào:

Giáp Kỷ Nhân Đế cách hoan phùng kiêm hữu Đồng, Xương, Thư (Tấu Thư),

Nhận (Kình Dương) hạn phùng (hạn gặp) tài tăng phúc tiến (90)

 

Mệnh có Quí Ân Tấu Việt Đào Hồng hội họp, con gái thì có sắc đẹp được tuyển vào lục cung, con trai thì có tài năng:

Quí Ân Tấu Việt Đào Hồng,

Lục cung gái đẹp Tam Công giai tài (B112)

 

Tấu Thư là sao mang phúc trạch đến, nhưng đồng thời nó cũng liên quan đến văn mặc từ chương, ăn nói, hùng biện. Tấu Thư đứng ở cung Phúc Đức, Quan Lộc giỏi về viết lách, nhưng đứng với Hóa Kị thì thiên hướng về công kích phê bình. Tấu Thư có tài về từ tụng đi cùng Khôi Việt Hóa Khoa dễ thắng trong việc tranh cãi mà không gây oán hận.

 

Tấu Thư đứng cùng bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương làm “đao bút lại” đắc lực. Tấu Thư đứng với Bạch Hổ từ tụng ngôn luận đanh thép. Tấu Thư có thêm Xương Khúc ăn nói thuyết phục hay. Tấu Thư nói giỏi người theo ngay về là vậy.

 

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!