Friday , September 17 2021
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

SƠN ĐẦU HỎA – GIÁP TUẤT ẤT HỢI

giáp tuất ất hợi sơn đầu hoả

Sách Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Giáp Tuất Ất Hợi thì Tuất Hợi là cửa trời, hỏa chiếu thiên môn, quang huy cực cao”   Sơn Đầu Hỏa chỉ thấy sáng rực mà không thấy lửa nên tâm cơ thâm trầm, ít ai hiểu, vui giận không …

Xem Thêm
error: Content is protected !!