Thursday , April 2 2020
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG SỬU MÙI

nhật nguyệt đồng cung sửu mùi

Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, nếu Mệnh VCD Nhật Nguyệt Mùi hoặc Sửu thì chiếu đẹp hơn là thủ Mệnh. Căn cứ vào câu phú: ”Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu”   Phú đưa ra những câu:   Nhật Nguyệt đồng Mùi, Mệnh an Sửu hầu bá chi tài …

Xem Thêm
error: Content is protected !!