Sunday , June 9 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG
nhật nguyệt đồng cung
nhật nguyệt đồng cung

NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG

Trong bản số chỉ có 2 cung Thái Dương Thái Âm đứng một chỗ là Sửu và Mùi. Nếu tốt cả hai cùng tốt, mà xấu thì cả hai cùng xấu. Các sao đi cặp, hễ các sao xung chiếu bị ảnh hưởng tốt xấu đều phản xạ qua sao bên kia.

 

Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi thì ở Mùi tốt hơn ở Sửu. Tại sao? Vì Thái Dương ảnh hưởng mạnh hơn Thái âm mà Mùi cung thì Thái Dương không bị “thất huy” như ở Sửu mới có sức trợ giúp Thái âm. Cho nên Nhật Nguyệt ở Sửu, cuộc đời khó hiển đạt và lên xuống thất thường, còn Nhật Nguyệt ở Mùi thì an định hơn.

 

Nhật Nguyệt đồng cung mang nhiều khuyết điểm, vì cổ ca viết: Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hội, tịnh minh nghĩa là, Nhật Nguyệt đóng Mệnh không bằng chiếu Mệnh hoặc đứng hai chỗ cùng sáng như Thái Âm Hợi, Thái Dương Mão hoặc Thái Âm Tuất, Thái Dương Thìn. Mệnh VCD được Nhật Nguyệt chiếu là hết sức thông minh, nếu có nhiều cát tinh thì cha mẹ hòa thuận, dù cung phụ mẫu kém cũng không đến nỗi khắc cha mẹ hoặc chịu cảnh li tán.

 

Phú nói:

Nhật Nguyệt Mệnh Thân cư Sửu Mùi

Tam phương vô cát phản vi hung.

 

Vậy thì cách Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần những sao tốt khác trợ lực mới đáng kể.

Check Also

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 1

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 4

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 9

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI

Tài Ấm tọa ư thiên di, cự thương cao cổ. (Tài Ầm tọa ở Thiên …

LỘC THỦ CUNG ĐIỀN TRẠCH TỐT HƠN THỦ CUNG TÀI BẠCH 14

LỘC THỦ CUNG ĐIỀN TRẠCH TỐT HƠN THỦ CUNG TÀI BẠCH

Lộc Tồn thủ ư điền tài, tích ngọc đôi kim. (Lộc Tồn thủ ở cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!