Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / NHỮNG CÂU PHÚ VỀ PHÁ QUÂN
những câu phú về Phá Quân
những câu phú về Phá Quân

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ PHÁ QUÂN

Phá Quân tại Khảm Ly tam thiếu tam công quyền đắc trọng

(Phá Quân Tí Ngọ quyền cao chức trọng)

 

Phá toạ Khảm Ly cô thân độc ảnh

Bật Kình tọa cùng dự thủ danh gia

(Phá Quân Tí Ngọ gặp Hữu Bật Kình Dương làm nên thành công, nhưng dễ cô độc thường phải lìa bỏ quê hương, người thân)

 

Phá Liêm hãm cư Mão Dậu bằng Nguyệt Đức dĩ từ nhân

(Phá Quân thủ Mệnh tại Mão Dậu có Nguyệt Đức thì lại thành người tốt bụng)

 

Phá Quân Mão Dậu mặc ngộ Kiếp Kình tu phòng hình ngục

(Phá Quân ở Mão Dậu nếu gặp Kình Dương Địa Kiếp phải lo họa ngục hình)

 

 

Phá Kình Mão Dậu nhi phùng Khoa Bật khởi ngụy Hoàng Sào

(Phá Quân Mão Dậu gặp Hữu Bật Hóa Khoa sẽ như Hoàng Sào làm phản loạn)

 

 

Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế ngộ Hình Lộc chấn động uy danh

(Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu Mùi hay Thìn Tuất lúc đắc thế trong thời loạn mà gặp Thiên Hình Hóa Lộc uy quyền lớn)

 

Phá Liêm ngộ Hỏa tử nghiệp vô nghi

(Mệnh Phá Liêm Hỏa Tinh hay vận thấy Phá Liêm Hỏa sinh nghề tử nghiệp)

 

Phá Hao Dương Linh Quan Lộc vị, đác sứ khất cầu

(Phá Quân Song Hao Kình Dương Linh Tinh vào cung Quan Lộc có lúc không có bát mà ăn, thất bại xuống đến đất đen)

 

Phá Quân Hỏa Tinh bôn ba lao bác

(thủ Mệnh Phá Quân đứng cùng Hỏa Tinh cuộc đời thường bôn ba chìm nổi)

 

Tề tửu kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã

(Phá Quân thủ Mệnh hội Thiên Mã tính ưa ganh ghét thù hận)

 

Lã Bất Vi thương phú chi nhân, hạn phùng Phá Tướng Tử Tham Quyền Ấn Hồng Hình Phụ Bật quyền nhiếp tân triều chi tiếm đế

(Lã Bất Vi chỉ là tay buôn bán đến vận hạn gặp Phá Quân Thiên Tướng, Tử Vi Tham Lang thêm Hóa Quyền, Quốc Ấn, Hồng Loan, Thiên Hình, Tả Phù, Hữu Bật bỗng nhiên mà quyền khuynh thiên hạ. Hạn này chỉ có thể đến Hợi hay Tỵ mới gặp đủ các sao kể trên)

 

Phá ngộ Kị Tang cư Nô Bộc đa chiêu oán nộ

(Phá Quân với Hóa Kị Tang Hổ ở cung Nô Bộc dễ bị người oán giận. Phá Quân hãm ở cung Nô Bộc cũng vậy)

 

Tật cung hạnh phùng Phá Sát, nhi ngộ Song Hao, Mộc Kị sang độc ung thư

(Cung Tật Ách có Phá Quân Thất Sát thì tốt, nhưng nếu thấy luôn cả Hóa Kị Mộc Song Hao lại bị ung thư mụn độc)

 

Dần Thân Phá Hỏa Việt lâm ư Tân Đinh tuế, cơ sảo tài hành hạn lưu Mã, Tuyệt sát tinh tứ chi nan bảo

(Phá Quân đóng Dần Thân gặp Thiên Việt có tay nghề giỏi, nhưng với tuổi Đinh Tân gặp vận lưu Thiên Mã, Tuyệt và các sát tinh thì có tai nạn gẫy tay gẫy chân)

 

Dần cung Phúc tọa, tối hiềm Phá Liêm Dương Việt Linh lục bại dị sinh đức tổn tài suy

(Cung Phúc Đức thấy Phá Quân Liêm Trinh Kình Dương Thiên Việt Linh Tinh thì gia đình không yên, tiền bạc mất mát)

 

Phá Quân ngộ Hỏa Linh Đà Nhẫn; Lâm Tuất Thìn nết hẳn gian phi

(Nhẫn là sao Kình Dương)

 

Phá phùng Hình Kị huynh hương

Anh em bất thuận hững đường tụng tranh

 

Phá sao ấy tán tài

Cư điền bán hết lưu lai tổ truyền

(tệ hại nhất là Phá ở hãm địa đóng Điền Trạch)

 

Tứ mộ Phá gặp Lộc Hình

Uy quyền chắc hẳn rạng danh đó mà

Thìn Tuất Phá ngộ Tuần Khoa

Tuổi sanh Quí Mậu thật là hiển vinh

 

Phá Kình Tả Hữu chớ ngờ

Ở cung Mão Dậu chắc là loạn quân

 

Phá Quân nữ mệnh khá xem

Đắc địa cát diệu hòa hiến hiển vang

Hãm cung ác độc lăng loàn

Chỉ làm kế thiếp khỏi đàng sinh ly

Phá Quân Riêu Mã hợp vào

Ấy hạng du đãng ai nào muốn thân

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 8

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 9

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 10

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!