Wednesday , November 29 2023
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / CHÚNG THUỶ TRIỀU ĐÔNG CHỦ HAO TÁN
chúng thuỷ triều đông
chúng thuỷ triều đông

CHÚNG THUỶ TRIỀU ĐÔNG CHỦ HAO TÁN

Văn Khúc Phá Quân Dần Mão, chúng thủy triều đông
Văn Khúc Phá Quân ở Dần Mão là chúng thủy chiều đông

 

Sao Văn Khúc tuy là sao Văn, nhưng đồng thời lại mang sắc thái ám tinh (sao mờ), cho nên rất nhiều khi không cấu thành tổ hợp sao tốt. Chẳng hạn như “Văn Khúc Phá Quân” được gọi là “Ám Hao”, tổ hợp này không tốt, càng không nên gặp ở 3 cung Hợi, Tý, Sửu. Nếu cư Dần, Mão cũng chủ về hao tán, cũng gọi là  “tài như lưu thủy” (tiền như nước chảy).

 

Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như thân, mệnh cư Dần, Mão gặp Văn Khúc, Phá Quân, lại có Hình Sát xung phá, thì một đời gian nan nguy hiểm, hạn đi đến đây, nên gặp cát mới bình hòa, còn gặp hung thì phá tán”. Lại chú thêm rằng: “Suốt đời gian nan vất vả”.

 

Nói về mệnh thì “nhất sinh kinh hiểm” (một đời gian nan nguy hiểm), “chung thân tân khổ” (suốt đời gian nan vất vả). Còn nói về hạn thì “gặp cát mới bình hòa, còn gặp hung thì phá tán”. Từ đó mới thấy chỗ bất lợi của “Ám Hao”.

 

Toàn Tập và Toàn Thư cũng tính cả Văn Xương vào trong cách cục này. Như vậy là không đúng, vì Văn Xương Phá Quân không phải là “Ám Hao”, cho nên không phải là cách cục này.

 

Phá Quân độc tọa tại cung Dần, nếu người sinh vào giờ Tuất, thì cấu thành “Ám Hao đồng cung” (xem hình 52, 54). Ở Mão là “Liêm Trinh Phá Quân”, nếu người sinh vào giờ Hợi cũng vậy (xem hình 53,55)

 

Phá quân chủ về phá hoại, phá hoại rồi sau đó có lực để xây dựng hay không, điều này rất quan trọng đối với suy đoán. Nếu gặp Hình Sát mà lại gặp Văn Khúc, lúc nào cũng chủ trương dùng thuật quyền biến theo kiểu “Sư phụ tằm”, tức là cứ làm kén trói buộc mình, tuy cũng không biết dùng tiểu xảo nhưng lại sai lầm. Vì vậy mà cát hung cứ thay nhau liên tục.

 

Nếu Phá Quân Hóa lộc, hoặc gặp Lộc Tồn thì cát hung thay nhau liên tục nhưng cuối cùng cũng có thành công, chứ không đến nỗi suốt đời gian nan vất vả.

Hình 52: Cách cục Ám Hao gặp Lộc tại Dần

CHÚNG THUỶ TRIỀU ĐÔNG CHỦ HAO TÁN 11

Hình 53: Cách cục Ám Hao gặp Lộc tại Mão

CHÚNG THUỶ TRIỀU ĐÔNG CHỦ HAO TÁN 12

Hình 54: Ám Hao gặp Lộc tại Dần (lá số đầy đủ của hình 52)

CHÚNG THUỶ TRIỀU ĐÔNG CHỦ HAO TÁN 13

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 14

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 18

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 22

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 31

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!