Thursday , June 6 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT
tử vi phá quân
tử vi phá quân

TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT

Bắc Đế Phụ Bật đồng viên, nhất hô bách nặc.
(Tử Vi, Phụ Bật đồng cung, một tiếng hô trăm người dạ)

 

Bắc Đế chỉ Tử Vi, vì Tử Vi là chủ tinh của chòm sao Bắc Đẩu. Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như Tử Vi chủ thân mệnh, có Tả Hữu kẹp hai bên thì phú quý cả đời, không có gì là không tốt đẹp, được coi là trường hợp toàn mỹ”.

 

Nguyên văn câu phú là “Bắc Đế Phụ Bật đồng viên”, lời chú giải lại nói rằng “Tả Hữu giáp trì” (Tả Hữu kẹp hai bên). Đây tức là có ý nói rằng Tử Vi rất thích gặp Phụ Bật, ấy là vì trong cách cục “Bách Quan triều củng”, duy có hai loại “triều củng” quan trọng nhất là “Phủ Tướng triều viên” và “Phụ Bật triều viên”.

 

Gặp được Tả Phụ Hữu Bật đồng cung chỉ có người sinh vào tháng 4, Phụ Bật đồng cung tại Mùi và người sinh vào tháng 10, Phụ Bật đồng cung tại Sửu. Lúc này nhóm sao ở cung Sửu, Mùi là “Tử Vi phá Quân”.

 

Nếu gặp Phụ Bật “giáp” (kẹp, tức chia ra ở 2 cung hai bên một cung khác), thì có người sinh vào tháng 3, tháng 5, tháng 9, tháng 11, tình huống là “giáp” cung Sửu, cung Mùi, nhóm sao được “giáp” cũng là “Tử Phá”. (Xem hình 51).

 

Do đó ta có thể nói thế này: chỉ có nhóm sao “Tử Vi Phá Quân” mới có quan hệ mật thiết với Tả Phụ Hữu Bật. Mà sự thật là “Tử Phá” cũng cần Phụ Bật. Nhóm sao “Tử Phá” như Tống Giang thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc dẫn theo Lý Quỳ mạnh, do dó có lực lãnh đạo của Tống Giang mới có thể điều khiển được Lý Quỳ. Nếu Tử Vi yếu, không có lực thì Phá Quân không bị khống chế, trái lại còn khiến cho “Tử Phá” không tốt không hay. Cuộc đời sẽ tráo trở khó lường. Nhưng câu phú nói là: “ Nhất hô bách nặc” (một tiếng hô trăm người dạ), trên thực tế cũng chỉ nói địa vị cao mà thôi. Nếu muốn giàu có thì Phá Quân quan trọng nhất phải cáo Lộc, nhóm Tưt Phá cũng không ngoại lệ.

 

Ở đây lại coi bản thân Phá Quân Hóa Lộc là quý, Lộc khác thì kém hơn.

Hình 51: Tử vi Phá quân tại Mùi có quan hệ mật thiết với Phụ Bật (gồm 4 ví dụ)

 

TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT 5 TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT 6 TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT 7 TỬ VI PHÁ QUÂN CẦN CÓ PHỤ BẬT 8

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 9

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 10

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 15

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!