Friday , June 7 2024
Trang Chủ / TỨ HOÁ / BÌNH GIẢI SAO HÓA QUYỀN
hoá quyền
hoá quyền

BÌNH GIẢI SAO HÓA QUYỀN

Hóa Quyền là sao của Trung Thiên, Âm Mộc, chủ quyền thế. Ưa các sao cát, ưa nhất là Cự Môn Vũ Khúc. Rất ưa ở cung Sửu là Âm Thổ. Không kị các sao hung, nhưng ở ngoài Sửu (Âm Thổ), Mão (Âm Kim), Tuất (Dương Thổ) thì kị tứ sát.

Hóa Quyền chủ về tự tín và làm việc đắc lực. làm việc đắc lực đi đôi với vất vả gian khổ cho nên Hóa Quyền cũng tượng trưng cho vất vả chiến đấu.

 

Hỏa chủ Lễ cho nên Hóa Quyền khi đối xử tỏ ra lịch lãm, khuôn phép tuy nhiên cũng lại dễ xung động.

 

Hoá Quyền dương mộc nên đề phòng cây to thì hứng gió. Vì vậy Đẩu số ưa Lộc Trùng điệp (Hoá Lộc trùng lưu Lộc tại niên hạn) hơn là Quyền trùng điệp. Lúc Hoá Quyền gặp Lưu Quyền dễ chuộc áp lực vào thân.

 

Quyền được Lộc sánh vai, chủ về nhờ Quyền lực mà đắc Lộc, hoặc nhờ Lộc mà đắc Quyền. Nhưng đừng vì thấy Lộc Quyền gặp nhau mà xem thường bản chất của Quyền.

 

Quyền Kỵ gặp nhau thì dễ tranh giành quyền lực. Hoá Kỵ ở nguyên cục làm Quyền ở vận hạn, thì đề phòng lực áp chế, không phải hỷ sự. Cần xem xét kỹ tính chất phối hợp mà định.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 15

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!