Friday , July 19 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / BÌNH GIẢI SAO THIÊN CƠ
bình giải sao thiên cơ
bình giải sao thiên cơ

BÌNH GIẢI SAO THIÊN CƠ

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên cơ là âm mộc. Tại Đẩu sao Thiên cơ là ngôi sao thứ ba thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên cơ theo cung vị thứ hai thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao thiên bàn. Chủ về trí tuệ, tư tưởng, anh chị em, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, khi hóa Kị sẽ Hung (chủ về thần kinh đầu óc có vấn đề), làm chủ cung Huynh đệ.

 

Thiên Cơ là mưu sĩ hoặc quân sư. Nên không cần bách quan triều củng, nhưng cần hội hợp các sao mang tính thông minh, tài nghệ như Xương Khúc, Thiên Tài, Long Phượng, Bác Sĩ. Thiên Cơ rất ngại Hoá Kỵ, Thiên Hư, Âm Sát. Thiên Cơ cũng ưa Xương Khúc 2 bên giáp cung, nhưng không ưa Hoả Linh giáp cung khống chế. Trường hợp trước là làm tăng tính thông minh mẫn tiệp. Trường hợp khiến Thiên Cơ tâm tư bất định, vất vả lo lắng, đối phó thiếu hiệu quả với thực tế.

 

Thiên Cơ đa tài đa nghệ, làm mưu sĩ được, làm con người hành động không hay. Vào nghiên cứu tốt, ở vị thế chỉ huy bình thường.

 

Lưu niên và đại vận gặp Thiên Cơ, khác với bản mệnh gặp Thiên Cơ. Vì bản mệnh chủ về bản chất một người, còn vận hạn chỉ về những điều có thể gặp phải của một người, cho nên chẳng có tính chất mưu thần quân sư, mà chỉ biểu thị một biến hoá thay đổi. Vì vậy không cần các sao khoa văn hội hợp, cũng không thể trong thời gian ngắn mà biến người ta thành thông minh được.

 

Tuy vậy tính chất dựa vào quyền thế để phát huy tài năng vẫn còn. Vì vậy Lưu Khôi, Lưu Việt rất giá trị với Thiên Cơ ở cung Mệnh của vận hạn. Nếu Lưu Khôi Lưu Việt ở Tam phương tứ chính xung khởi Khôi Việt của nguyên cục, trong vận hạn này chủ về tài trí của mệnh tạo được phát huy, nhờ được phát huy mà xảy ra biến đổi.

 

Thiên Cơ của vận hạn cũng ưa Hoá Quyền vì Hoá Quyền là biểu thị ra tranh đấu với đời, tuy không chủ về thành bại hay đột biến, nhưng có tranh đấu tức là có cơ hội tạo thay đổi.Hoá Lộc cũng quan trọng vì nhờ thay đổi mà được tài lộc. Hoá Khoa thì không quan trọng gì, vì chỉ đại biểu cho danh dự nhất thời thôi, chẳng dính dáng đến bản chất Thiên Cơ.

 

Các sao gây ảnh hưởng xấu tới Thiên Cơ là tứ sát, Hình, Không Kiếp, Thien Hư, Âm Sát, Phá Toái, Triệt Tuần, Đào Hoa, Đại Hao.

 

Tại Tí và Ngọ, Thiên Cơ nhập miếu, tính linh động và năng lực phân tích rất mạnh. Cần xem các sao khác có khuynh hướng làm mạnh thêm phương diện nào của Thiên Cơ. Nếu các sao hội hợp không đủ tốt, có thể chỉ là nhân viên bán hàng thông thường.

 

Tại Sửu Mùi, Thiên Cơ lạc hãm, nên tính linh động giảm nhiều, chỉ có thể phát huy năng lực phân tích. Rất nên gặp Xương Khúc, vì làm mạnh thêm năng lực phân tích, có biểu hiện tốt về sự nghiệp. Nếu gặp các sao làm yếu đi khả năng phân tích như Hoá Kỵ, thì giảm luôn tính linh động, phân tích lại không rõ, nên là hạ cách.

 

Thiên Cợ Tị Hợi là bình cung, tính linh động và phân tích bình thường. Đối cung có Thái Âm hấp dẫn, khiến mệnh tạo hao phí bản thân trong việc theo đuổi người khác giới, năng lực phân tích thành phân tích tâm lý đối phương, thường dịu dàng, quan tâm chăm sóc, cả mưu mẹo..

 

  1. Thiên Cơ tinh đứng một mình chỉ ở Tí Ngọ, Tỵ, Hợi, Mùi, Sửu;
  2. đi cặp với Thái Âm tại Dần Thân;
  3. đứng với Cự Môn ở Mão Dậu;
  4. đồng cung với Thiên Lương ở Thìn Tuất.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!