Tuesday , May 11 2021
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHỦ BÔN BA
MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHỦ BÔN BA 1
mã ngộ không vong chung thân bôn tẩu

MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHỦ BÔN BA

Mã ngộ Không Vong, chung thân bôn tẩu
(Mã gặp Không Vong, suốt đời bôn tẩu)

Mã chỉ Thiên Mã, sao này chỉ nằm ở bốn cung viên là Dần, Thân, Tỵ, Hợi chứ không vào trong các cung còn lại (Xem hình 11). Không Vong là “Chính Tiệt Lộ Không Vong”. Mỗi một niên can, có hai sao Tiệt Lộ Không Vong, chẳng hạn như năm Giáp, Tiệt Lộ Không Vong (gọi tắt là Tiệt Không) ở hai cung Thân, Dậu. Nhưng hai cung này lại chia ra một chính một phó, gọi là “Chính Không” và “Bàng Không”. Chính Không là tên gọi tắt của Chính Tiệt Lộ Không Vong (xem hình 12).

 
Do sự phân bố của Thiên Mã và Chính Không có quy luật nhất định, cho nên chỉ có 3 niên can là Giáp, Tân, Nhâm mới gặp tình huống “Mã Ngộ Không Vong”.

 
Sao “Không” trong Đẩu Số, ngoài Tiệt Không ra còn có Thiên Không, Tuần Không, Địa Không. Ngoài Chính Không, các Không khác dù đồng cung với Thiên Mã cũng không được gọi là “Mã Ngộ Không Vong”.

 
Mã Ngộ Không Vong thật ra cũng được coi là phá cách của Lộc Mã Giao Trì, tức là Thiên Mã hạp cùng với Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu. Tuy vậy vẫn không nên đụng phải Chính Không, nếu đụng phải thì dù có được may mắn là được tiền, được làm quan (tiến tài nhập sĩ) nhưng phải bôn ba lao nhọc, không được an cư.

 

Hình 11: Các cung vị Thiên Mã phân bố

các cung vị của thiên mã

Hình 12: Chính Tiệt Không Vong của người sinh Dương niên, Âm niên

chính tiệt không vong

 

Nhưng tình hình này cũng chưa chắc là xấu, trong thời hiện đại, người đi máy bay nhiều hơn người đi xe hơi, người phát tài, hoặc làm quan, rất có thể trong lá số có Lộc Mã Giao Trì gặp Chính Tiệt Lộ Không Vong. Nếu Không phải là Lộc Mã Giao Trì, mà chỉ có Thiên Mã đơn độc, nếu gặp Không Vong thì chủ về bôn ba mà không thu hoạch được gì, người xưa cho rằng “nghi tăng đạo” (thích hợp làm sư tăng, đạo sĩ), tức chỉ sư tăng đạo sĩ cô độc đi khắp nơi, tính chất thế nào đã rõ.

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 6

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 10

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI 19

NGOẠI ĐỊA PHÁT TÀI VÀ BẢN ĐỊA PHÁT TÀI

Tài Ấm tọa ư thiên di, cự thương cao cổ. (Tài Ầm tọa ở Thiên …

LỘC THỦ CUNG ĐIỀN TRẠCH TỐT HƠN THỦ CUNG TÀI BẠCH 24

LỘC THỦ CUNG ĐIỀN TRẠCH TỐT HƠN THỦ CUNG TÀI BẠCH

Lộc Tồn thủ ư điền tài, tích ngọc đôi kim. (Lộc Tồn thủ ở cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!