Thursday , June 13 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / BẠI ĐỊA TUYỆT ĐỊA PHẢI CÓ SAO NÂNG ĐỠ
tý ngọ mão dậu
tý ngọ mão dậu

BẠI ĐỊA TUYỆT ĐỊA PHẢI CÓ SAO NÂNG ĐỠ

Bại Tuyệt chuyên khán phù trì, cát diệu đại hữ kỳ công.
(Mệnh nhằm Bại Tuyệt, hãy xem sao nâng đỡ, sao tốt chắc chắn có công dụng diệu kỳ)

Câu này cho phép theo Bát Hỷ Lâu sao bản . Bản của các phường sách đều chép nhầm là: “Nhược phùng Bại địa, chuyên khán phù trì chi diệu, đại hữu kỳ công” (Nếu gặp Bại địa tập trung  xem các sao nâng đỡ, chắc chắ ncos công dụng diệu kỳ).

 
Thể văn phú rất chú trọng về đối ngẫu, nên câu này mới có thể hợp với câu trên bài phú (tức là câu “Không Vong định yếu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu”) để thành một câu biền ngẫu. Nếu theo các bản phường thì không hề có đối ngẫu.

 
Đoạn chú giải nói rằng: “Nếu mệnh nằm ở Bại địa, Tuyệt địa, mà có Lộc Tồn, Hóa Lộc nâng đỡ thì lại tốt đẹp.”

 
Sao Hóa Lộc, trái lại không được coi là Lộc chủ, vì nó hoàn toàn không phải là chủ tinh của “Lộc”. Cũng có thể nói là không phải sao “Lộc chủ”. Nếu như Phá Quân Hóa lộc thường thường chỉ là bắt đầu tạo cái mới trên nền tảng sự nghiệp cũ, chứ không phải chủ về đắc tài; Liêm Trinh Hóa Lộc càng chỉ là khả năng hưởng thụ một cuộc sống trang nhã phong lưu, chứ không phải chủ về phát tài. Nhưng thông thường, tạo được cái mới trên nền sự nghiệp cũ, hoặc đươkc sống nhàn hạ, thì tự nhiên nhiều tiền bạc cũng không hề chật vật, do đó mới nói Hóa Lộc chủ tài mà thôi.

 
Nhưng khi cung thân, cung mệnh nằm ở Bại địa, Tuyệt địa, Hóa Lộc lại chưa chắc có thể nâng đỡ, nhe Liêm Trinh Hóa Lộc có thể là ông tooe sáng nghiệp đời thứ hai; Phá Quân Hóa lộc có thể là đứa con phá gia. Phải có tổ hợp sao tốt đã rồi sau đó mới thu được công lao nâng đỡ.

 
Bại, Tuyệt là chỉ 4 cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu gặp Mộc Dục là Bại địa và 4 cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi gặp Tuyệt là Tuyệt địa (xem hình 13 và hình 16)

 

Hình 13: Tứ Bại địa Tý, Ngọ, Mão, Dậu

 

tứ bại địa tý ngọ mão dậu

 

Hình 16: Tuyệt xứ phùng sinh, sao sinh nạp âm

 

tuyệt xứ phùng sinh

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 5

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 9

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 18

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 21

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!