Friday , July 19 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / CỰ MÔN THIÊN ĐỒNG
cự môn thiên đồng
cự môn thiên đồng

CỰ MÔN THIÊN ĐỒNG

Cự Môn Thiên Đồng gây phiền nhất cả trên tình cảm lẫn danh phận. Cự Đồng thủ Mệnh số trai khó lập công danh cơ nghiệp, số gái lận đận duyên tình.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 8

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 11

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI 16

KỴ ÁM ĐỒNG CUNG LÀ KHÓ KHĂN VÀ YẾU ĐUỐI

Kỵ Ám đồng cư mệnh cung, tật ách khốn nhược uông luy. (Kỵ Ám đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!