Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / VÒNG BÁC SĨ / BÌNH GIẢI SAO QUAN PHỦ
quan phủ
quan phủ

BÌNH GIẢI SAO QUAN PHỦ

Hành Ha

Chủ thị phi, khẩu thiệt (VVT). Gây rắc rối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc (TTL)

 

Gặp Liêm Trinh hãm địa , Thiên Hình hãm địa và Thái Tuế thì hay mắc thị phi, quan tụng và dễ bị ngục tù (VVT). Gặp Thái Tuế, Thiên Hình và Cự Môn miếu địa thì là người có tài biện thuyết, rất giỏi về luật pháp (VVT)

 

Vòng Thái Tuế có sao Quan Phù, đây là Quan Phủ. Quan Phủ vĩnh viễn sẽ đứng với Kình Dương hay Đà La.

 

Quan Phủ chủ khẩu thiệt thị phi không nên gặp thêm Hóa Kị hoặc Thiên Hình càng rắc rối nhất là đối với vận hạn. Không gặp Hình Kị tự nó vô lực. Có câu phú:

Quan Phủ Thái Tuế một miền

Đêm ngày chầu chực cửa công mỏi mòn

 

Căn cứ vào câu phú trên đây thì gặp Thái Tuế còn nặng hơn Hình Kị. Quan Phủ thuộc Hỏa

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 5

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 6

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!