Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / VÒNG THÁI TUẾ / BÌNH GIẢI SAO BẠCH HỔ
bạch hổ
bạch hổ

BÌNH GIẢI SAO BẠCH HỔ

Bạch Hổ thuộc Kim, đắc địa Dần Thân Mão Dậu. Bạch Hổ nếu ở đất hãm là triệu chứng hung họa tang tóc.

 

Có câu phú như sau miêu tả khá rõ tính cách của Bạch Hổ.

Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu

(số đàn bà Bạch Hổ Thiên Riêu trắc trở rắc rối mà không biết lo)

 

Bạch Hổ đi cùng nhiều sát tinh thì tính tình bạo ngược dễ đưa đến khắc vợ khắc chồng. Nhiều sách Việt viết Bạch Hổ đứng với Thiên Hình, Kình Dương là người có chí lớn. Sách Trung Quốc lại cho rằng Bạch Hổ gặp Thiên Hình là có cái họa quan tụng mất tiền mất của. Bạch Hổ gặp Tham Lang tại Dần không nên nuôi thú hay ham săn bắn vì dễ bị thú vật cắn.

 

Cách Bạch Hổ đứng với Tấu Thư được gọi bằng Hổ mang hòm sắt là văn chương lỗi lạc, cách này không đúng. Rồi đến cách Bạch Hổ Phi Liêm gọi bằng hổ mọc cánh công danh bạo phát lại càng sai, bịa đặt. Vì như đã nói Phi này không phải là bay.

 

Những câu phú về Tang Hổ đáng chú ý như sau:

 

Bạch Hổ kiếp Tướng Quân Đào Tiềm qui ẩn

(Mệnh cung có Bạch Hổ đứng kèm sao Tướng Quân thì như Đào Tiềm xưa chẳng nên xông xáo vào công danh hãy qui ẩn mới an toàn, hoặc có tâm ý không màng danh lợi)

 

Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu

(số đàn bà Bạch Hổ Thiên Riêu trắc trở rắc rối mà không biết lo)

 

Tang Môn thậm khổ ư Thiên La, hung thuyên lãnh đạm

(Cung Mệnh tại Thìn thấy Tang Môn tâm chất luôn sầu khổ ngay cả trong chỗ vui)

 

Hổ Tang Riêu Bệnh vị chi tứ hung, hạnh ngộ Đồng tinh hóa cát

(Mệnh có bốn sao hung, Hổ Tang Riêu Bệnh nhưng được sao Thiên Đồng lại thành hay)

 

Bạch Hổ Tang Môn bất nghi ư Điền Trạch

(Hai sao Tang Hổ không nên đứng vào cung Điền Trạch)

 

Khả úy hàm kim chi Bạch Hổ

(Bạch Hổ đóng Dậu thủ Mệnh là người có oai)

 

Nữ mệnh ách địa hiềm Thai phùng Bạch Hổ

(cung Tật Ách của nữ mạng rất kị có Thai và Bạch Hổ bị băng huyết)

 

Tang Hổ Kiếp Hình cư nhập Tử. Ám Kị lai xâm hữu tật nguyền

(Cung tử tức thấy Tang Hổ Kiếp hình, hay Cự Môn Hóa Kị con cái tật nguyền)

 

Riêu phùng Bạch Hổ ác thú tương tàn

(Cung Mệnh hay cung Tật có Thiên Riêu Bạch Hổ hãy đề phòng thú vật)

 

Phúc cung ngộ Tang, Đào, Hồng, Tú

Trong họ hàng ắt có quả phu

 

Hổ Đà Kị Nhật toan tân

Hùm thiêng chó dữ lánh thân mới toàn

 

Tang Môn, Mã, Nhẫn hội cùng

Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành

 

Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung

Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen

 

Tham Đà đóng Dần cung hưởng lạc

Hoặc Ngọ Dần có ác tinh vô

Hợi cung Tang Hổ âu lo

Hoặc sét đánh nạn to đợi chờ

 

Hổ mà gặp Tấu đồng cung

Công danh thi cử nên công dễ dàng

Hổ mà gặp Phi đồng sàng

Ấy hổ mọc cánh mọi đàng hanh thông

 

Lục Châu thủa lầu hồng phải ách

Bởi Tuế Tang Điếu Khách cùng hòa

 

Dương Linh tọa thủ mệnh ai

Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình

 

Hạn phùng Riêu Hổ ưu phiền

Những loài ác thú chớ nên đến gần

 

Sát phùng Phù Hổ sao nên

Dã Tràng thuở trước ưu phiền ngục trung

 

Phá Liêm Tang Đẩu củng lò

Từ cao ngã xuống chờ giờ họa tang

 

Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long

Công danh quyền thế lẫy lừng một khi

 

Tham Vũ đóng đất Võng La

Gặp loài Tang Điếu một nhà cát hung

(Tham Vũ Tuất Thìn hội Tang Môn Điếu Khách là xấu)

 

Hạn hành Vũ Khúc Tham tinh

Tang Khốc Thái Tuế lâm Thìn Tuất cung

Khuất Nguyên xưa phải trầm vong

Tuổi Canh ấy phải đề phòng tử sinh

 

Hãm cung Tang Tuế Cơ Lương

Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều

 

 

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành

Hại người hại của phận đành tai ương

 

Đào Tang đóng ở Mệnh cung

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

 

 

Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao

 

 

Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

(Ở cung Bào)

Tử Vi Tang Môn, Tả Hữu ở cung Bào, có duyên không lành

 

Tang Môn Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành

 

Phá Quân duyên nợ ít hoàn

Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

(Ở cung Phu Thê)

 

 

Hổ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu triết những ba bốn lần (Ở cung Tử Tức)

 

Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương

Có tài hùng biện văn chương anh tài

(Ở cung Mệnh hay Quan Lộc)

 

 

Cô Thần nếu giữ Điền cung

Tang Môn Ấn Lộc của mong tổ truyền

 

 

Hao Không vườn ruộng được bao

Tang Môn Linh Hỏa lâm vào hỏa tai

 

Tang Môn Bạch Hổ chẳng lành

Cửa nhà đủ chỉ náu mình mà thôi

(Ở cung Điền Trạch)

 

 

Tang Môn Cô Quả chẳng hay

Quả Phu có kẻ tháng ngày cô đơn

(Ở cung Phúc Đức)

 

Tang Môn Linh Hỏa chớ bàn

Thường sinh hỏa hoạn trong hàng tộc tôn

(Ở cung Phúc Đức)

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!