Wednesday , June 23 2021
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

BÌNH GIẢI SAO TRIỆT KHÔNG

BÌNH GIẢI SAO TRIỆT KHÔNG 1

Tuần với Triệt đều có chung một tác động gọi bằng không vong, gọi tắt là Triệt Không và Tuần Không, mà nguyên tên là Triệt lộ không vong và Tuần trung không vong. Tuần và Triệt khi chấn đóng đều đứng liền hai cung.   Với Triệt không thì …

Xem Thêm
error: Content is protected !!