Tuesday , February 20 2024
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN 4

Hành Thổ Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh (TTL) Giữ gìn chức vị, quyền hành (TTL) Gặp Tuần Triệt án ngữ thì ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại, bị bãi miễn chức vị (TTL) Giải được sát tinh Thiên Hình, gặp Thiên Hình thì …

Xem Thêm
error: Content is protected !!