Tuesday , May 21 2024
Trang Chủ / CÁC SAO ĐƠN KHÁC / THIÊN THƯƠNG THIÊN SỨ
thiên thương thiên sứ
thiên thương thiên sứ

THIÊN THƯƠNG THIÊN SỨ

Thiên Thương Thiên Sứ luôn giáp cung Thiên Di. Thiên Thương cung Nô, Thiên Sứ cung Tật

  1. Cung vị có Thiên Thương Thiên Sứ giáp, nếu là chính diệu Hoá Kỵ hoắc có tứ sát xung chiếu , bị các sao sát, kỵ lưu niên hoặc đại vận xung khởi, chủ về nạn tai tật ách
  2. Cơ Cự không ưa Thiên Thương Thiên Sứ giáp cung, chủ về nhiều bệnh, gặp các sao sát kị càng đúng
  3. Thiên Thương Thiên Sứ giáp Thiên Di, ắt hội chiếu cung Huynh và cung Phụ, nếu trong đại vận gặp tiểu hạn rơi vào cung bị Thiên Thương Thiên Sứ giáp, cần phải quan sát cung Huynh và cung Phụ có Cơ Cự toạ thuỷ không, có tư sát và Hoá Kỵ không. Nếu có mà nặng, có thể anh em hoặc cha mẹ mắc bệnh tử vong. Vì dùng tiểu hạn luận đoán, có thể sai lệch một hai năm.
  4. Thiên Thương Thiên Sứ có phân biệt hoạ nặng hoạ nhẹ. Thiên Thương ưa kim cụng (Tị Dậu Sửu), không ưa phương hoả (Ngọ, Mùi). Thiên Sứ ưa ba cung Tí Ngọ Mùi mà không ưa Thìn Dậu Tuất
  5. Người sinh năm dương không ưa Lưu Lộc đồng cung với Thiên Thương hay Thiên Sứ, chủ về bệnh hoạn.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 4

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 8

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 12

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!